นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
Chiangmaiheritage

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต-5-ปี
ictcm
webplan1
1 01
Untitled 23125
1 01
cminfo
laws
laws
edubanner

laws
tech
info.go.th
newskm
การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
การคัดเลือกข้าราชการ-พนักงานดีเด่น
ผลการประเมินcoreteam
PLB
SPLB
 

  พิธีลงนามความร่วมมือโครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม
พิธีลงนามความร่วมมือโครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม ระหว่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกับมูลนิธิโครงการหลวง
วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวเปรมกมล ธีโรภาส รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือโครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม ระหว่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกับมูลนิธิโครงการหลวง เพื่อเพิ่มศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการปลูกและบริหารจัดการป่าอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการ 1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th