นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์
นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่
Chiangmaiheritage


แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต-5-ปี
ictcm
webplan1
1 01
Untitled 23125
1 01
cminfo
laws
edubanner

laws
tech
info.go.th
newskm
การประเมินความโปร่งใสภาครัฐITA
การคัดเลือกข้าราชการ-พนักงานดีเด่น
ผลการประเมินcoreteam
PLB
SPLB
 

  ***ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่***QR CODE (บาร์โค้ด สองมิติ)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 
ตุลาคม 2561
อา
พฤ
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
12/10/2561 

10102018 1

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฏร์วิทยาคาร) และการประชาสัมพันธ์โครงการกองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ:กองทุน10 บาท ครั้งที่ 2

10/10/2561 

10102018 1

พิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ โรงเรียนสร้างสุข สูงวัย ไชยสถาน ขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสุขภาพที่ดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ให้ผู้สูงอายุ

11/10/2561   เผยแพร่งานวิจัย เรื่อง "ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันทุจริตของคณะกรรมการ ป.ป.ช.จังหวัดเชียงใหม่
8/10/2561   ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
8/10/2561   สรุปผลโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ นำสู่การจัดผังแม่บทการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ 10 ปี
5/10/2561   โครงการอบรมสัมมนาวิชาการ "บริบทของท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศในยุคไทยแลนค์ 4.0"
5/10/2561   ประกาศองค์การบริหารส่่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประมวลจริยธรรมข้าราชการ พ.ศ.2552
4/6/2561
19/7/2561
 
8/7/2561  
โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต หนองน้ำป่าแง
10/3/2561  
แก้ไขปัญหาผักตบชวา และวัชพืชต่างๆ ที่กีดขวางทางน้ำ
9/3/2561  
งานเทศกาลดอกเสี้ยวบาน เมืองกาแฟ เทพเสด็จ ครั้งที่ 6
 
14/9/2561    การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
12/9/2561    ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคนพิการฝึกอบรม
30/9/2561    ขอความร่วมมือสนับสนุนดำเนินมตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด
คำเมือง :ก๋ำผาย
คำแปล น ลูกปืน


 
 
   
   
 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th
วิสัยทัศน์อบจ.เชียงใหม่
วิสัยทัศน์อปท.จังหวัดเชียงใหม่
กรอบยุทธศาสตร์อปท.
แผนยุทธศาสตร์อบจ.
แผนพัฒนาสี่ปีอบจ.
ข้อบัญญัติงบประมาณ
การติดตามและประเมินผล
ข้อมูลการคลัง
ข่าวคลีนิคเซ็นเตอร์
การประชุมสภา
แผนดำเนินงานอบจ.
อบจ.ส่วนแยกเขตใต้
การลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
แผนการจัดหาพัสดุเก่า
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างเก่า
ผลการจัดซื้อจัดจ้างเก่า
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเชื่อมโยงจากเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
ถาม-ตอบ (Q&A)
แบบสำรวจออนไลน์
E-forms/Online Form