นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์
นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่
Chiangmaiheritage


แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต-5-ปี
ictcm
webplan1
1 01
Untitled 23125
1 01
cminfo
laws
edubanner

laws
tech
info.go.th
newskm
การประเมินความโปร่งใสภาครัฐITA
การคัดเลือกข้าราชการ-พนักงานดีเด่น
ผลการประเมินcoreteam
PLB
SPLB
 

  ***ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่***QR CODE (บาร์โค้ด สองมิติ)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 
กันยายน 2561
อา
พฤ
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
-
15/9/2561 

610915 1

ร่วมพิธีเปิดการอบรมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครต้านยาเสพติด อำเภอแม่แจ่ม ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านทัพ ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

16/9/2561 

610918 1

งานมหกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเยาวชนเชียงใหม่ ประจำปี 2561 จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่เยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 60 คน และยังจัดกิจกรรมการประกวดเพื่อให้น้องๆ เยาวชนได้แสดงความสามารถอีกมากมาย

21/9/2561   ประชาสัมพันธ์การยื่นคำร้องขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ
29/8/2561   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าประเมินสมรรถนะและกำหนดการวัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ในการคัดเลือกสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
20/7/2561   การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
17/7/2561   งบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ประชาชนทราบ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 101
13/7/2561   แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
4/6/2561
19/7/2561
 
8/7/2561  
โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต หนองน้ำป่าแง
10/3/2561  
แก้ไขปัญหาผักตบชวา และวัชพืชต่างๆ ที่กีดขวางทางน้ำ
9/3/2561  
งานเทศกาลดอกเสี้ยวบาน เมืองกาแฟ เทพเสด็จ ครั้งที่ 6
 
14/9/2561    การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
12/9/2561    ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคนพิการฝึกอบรม
30/9/2561     ขอความร่วมมือสนับสนุนดำเนินมตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด
คำเมือง :กัง
คำแปล ก. มัดให้แน่น ตรึง เครื่องจองจำ


 
 
   
   
 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th
วิสัยทัศน์อบจ.เชียงใหม่
วิสัยทัศน์อปท.จังหวัดเชียงใหม่
กรอบยุทธศาสตร์อปท.
แผนยุทธศาสตร์อบจ.
แผนพัฒนาสี่ปีอบจ.
ข้อบัญญัติงบประมาณ
การติดตามและประเมินผล
ข้อมูลการคลัง
ข่าวคลีนิคเซ็นเตอร์
การประชุมสภา
แผนดำเนินงานอบจ.
อบจ.ส่วนแยกเขตใต้
การลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
แผนการจัดหาพัสดุเก่า
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างเก่า
ผลการจัดซื้อจัดจ้างเก่า
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเชื่อมโยงจากเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
ถาม-ตอบ (Q&A)
แบบสำรวจออนไลน์
E-forms/Online Form