นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์
นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่
Chiangmaiheritage


แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต-5-ปี
ictcm
webplan1
1 01
Untitled 23125
1 01
cminfo
laws
edubanner

laws
tech
info.go.th
newskm
การประเมินความโปร่งใสภาครัฐITA
การคัดเลือกข้าราชการ-พนักงานดีเด่น
ผลการประเมินcoreteam
PLB
SPLB
 

  ***ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่***QR CODE (บาร์โค้ด สองมิติ)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 
สิงหาคม 2561
อา
พฤ
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
8/8/2561 

24 1

โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาบ้านเมือง พัฒนาสังคม ให้น่าอยู่อาศัย ร่วมพัฒนาลำน้ำแม่ออน 

8/8/2561 

24 1

พิธีเปิดการอบรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น ตามวิถีพลเมืองความเป็นประชาธิปไตยอำเภอเชียงดาว ณ หอประชุม โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

20/7/2561   การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
17/7/2561   งบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ประชาชนทราบ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 101
13/7/2561   แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
10/7/2561   วารสารประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 7 ประจำเดือนมิถุนายน 2561
3/7/2561   ประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
4/6/2561
19/7/2561
 
8/7/2561  
โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต หนองน้ำป่าแง
10/3/2561  
แก้ไขปัญหาผักตบชวา และวัชพืชต่างๆ ที่กีดขวางทางน้ำ
9/3/2561  
งานเทศกาลดอกเสี้ยวบาน เมืองกาแฟ เทพเสด็จ ครั้งที่ 6
 
4/6/2561    การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง
4/5/2561    การคัดเลือกโครงการดีเด่นในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 2561
19/9/2560    ขอเชิญร่วมออกโรงทานอาหารและเครื่องดื่ม
คำเมือง :ก่าน
คำแปล ก. ลายทางพาดยาว ก่านโก้ง ลายเลน คือลายสลับสี


  
 
   
   
 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th
วิสัยทัศน์อบจ.เชียงใหม่
วิสัยทัศน์อปท.จังหวัดเชียงใหม่
กรอบยุทธศาสตร์อปท.
แผนยุทธศาสตร์อบจ.
แผนพัฒนาสี่ปีอบจ.
ข้อบัญญัติงบประมาณ
การติดตามและประเมินผล
ข้อมูลการคลัง
ข่าวคลีนิคเซ็นเตอร์
การประชุมสภา
แผนดำเนินงานอบจ.
อบจ.ส่วนแยกเขตใต้
การลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
แผนการจัดหาพัสดุเก่า
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างเก่า
ผลการจัดซื้อจัดจ้างเก่า
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเชื่อมโยงจากเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
ถาม-ตอบ (Q&A)
แบบสำรวจออนไลน์
E-forms/Online Form