km
 


  อบจ.เชียงใหม่จัดประชุมสัมมนาคณะทำงานบริหารศูนย์เครือข่ายฯ
cnew1
เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายฯ ให้เกิดความชัดเจน ในการปฏิบัติงานร่วมกัน แก่คณะกรรมการ บริหาร คณะทำงานด้านต่างๆ และผู้บริหาร อปท. และผู้ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 300 คน เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2550 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้วเชียงใหม่
 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th