นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์
นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่
Chiangmaiheritage


แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต-5-ปี
ictcm
webplan1
1 01
Untitled 23125
1 01
cminfo
laws
edubanner

laws
tech
info.go.th
newskm
การประเมินความโปร่งใสภาครัฐITA
การคัดเลือกข้าราชการ-พนักงานดีเด่น
ผลการประเมินcoreteam
PLB
SPLB
 

  ***ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่***QR CODE (บาร์โค้ด สองมิติ)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 
ธันวาคม 2561
อา
พฤ
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
15/1/2562 
วันที 14 มกราคม 2562 เวลา 08.00 น. คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ร่วมบริจาคโครงการกองทุน 10 บาท ครั้งที่ 2 ประจำป..
15/1/2562 
11 มกราคม 2562 เมื่อเวลา 09.00 น. นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เปิดบ้านการศึกษานวมินทราชูทิศ พา..

10/1/2562   การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ปฎิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
4/1/2562   การขอเรี่ยไรเพื่อดำเนินการสาธารณะประโยชน์ตามโครงการระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
24/12/2561   หลักประกันสัญญา
19/12/2561  
12/12/2561   ประกาศการมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
4/6/2561
19/7/2561
 
14/12/2561  
ถ่ายรายการทุกทิศทั่วถิ่น ณ บ้านจอมแจ้
8/7/2561  
โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต หนองน้ำป่าแง
10/3/2561  
แก้ไขปัญหาผักตบชวา และวัชพืชต่างๆ ที่กีดขวางทางน้ำ
 
29/11/2561    รายงานนโยบาย Society 5.0 (สังคม 5.0)
29/10/2561    เสนอชื่อผู้หญิงเก่ง ปี 2562
14/9/2561    การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
คำเมือง :ก๋ะหลัด
คำแปล ก. ปิด ขัง เสียบขัดไว้ให้อยู่ ไม้กะหลัดคือ ไม้แหลมสำหรับกลัดกระทงใบตอง


 
 
   
   
 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th
วิสัยทัศน์อปท.จังหวัดเชียงใหม่
วิสัยทัศน์อบจ.เชียงใหม่
กรอบยุทธศาสตร์อปท.
แผนยุทธศาสตร์อบจ.
แผนพัฒนาสี่ปีอบจ.
ข้อบัญญัติงบประมาณ
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผล
ข้อมูลการคลัง
ข่าวคลีนิคเซ็นเตอร์
การประชุมสภา
แผนดำเนินงานอบจ.
อบจ.ส่วนแยกเขตใต้
อบจ.ส่วนแยกเขตเหนือ
การลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
แผนการจัดหาพัสดุเก่า
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างเก่า
ผลการจัดซื้อจัดจ้างเก่า
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเชื่อมโยงจากเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
ถาม-ตอบ (Q&A)
แบบสำรวจออนไลน์
E-forms/Online Form
โครงสร้างส่วนราชการ
รายงานสรุปการรองเรียนประจำปี
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น
ประเด็นปัญหาจากการรับฟังความคิดเห็นจากประชาคม ปี 2561
ผังการแบ่งส่วนราชการ
รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้