งานบริการข้อมูลข่าวสาร

งานบริการข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

25 

สถานที่ตั้ง 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ชั้น 1 อาคาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300 
หมายเลขโทรศัพท์ 053-998-333 ต่อ 222 

วันเวลาทำการ 
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

 


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดตั้งขึ้นตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ที่ต้องการให้ประชาชน มีโอกาสกว้างขวาง ในการรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่าง ๆ ของรัฐ เพื่อสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับ ความเป็นจริง รวมทั้งส่งเสริมให้การบริหารงานของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส เป็นรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งขึ้น

26
 สิทธิของประชาชนหรือเอกชนตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

 

 

- แผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

- กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่

- แผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

- ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

- แผนจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์

- รายงานแสดงสถานะทางการคลัง

- การติดตามประเมินผล องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

- ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

[หน้าหลัก]  [การให้บริการ]  [ขั้นตอนการขอข้อมูล]  [แบบขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ]  [ข้อมูลตามมาตรา 7]  [ข้อมูลตามมาตรา 9]

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้3488
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้3794
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้20824
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา30847
mod_vvisit_counterเดือนนี้65709
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา144498
mod_vvisit_counterผู้ชมทั้งหมด4204751