km
 


  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  เอกสารที่เกี่ยวข้อง ค้นหา
 
1 โครงการประกวดราคาจ้างดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร อบจ.เชียงใหม่
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม และกันยายน 2561
3 ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านปากกว้าง หมู่ 13 ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง
4 ยกเลิกประกวดราคาซื้อรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ จำนวน 2 คัน
5 ประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารกีฬาเอนกประสงค์เยาวชน อบจ.เชียงใหม่
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานเสริมเหล็กข้ามลำน้ำแม่ขาน อำเภอสันป่าตอง
9 ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมถนนสาย ชม.1-0051
10 ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง จำนวน 1 คันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
12 ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ จำนวน ๒คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
13 ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ จำนวน ๒คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
14 ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ จำนวน ๒คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
15 ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ จำนวน ๒คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำน้ำแม่ขาน
17 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำน้ำแม่ขาน
18 ประกวราคาซื้อรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ จำนวน 2 คัน
19 การเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง
20 ประกวดราคาซื้อรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ จำนวน 2 คัน
21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561
22 โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรเสริมเหล็ก บ้านสงิน เชื่อม บ้านผาปูน อ.อมก๋อย
23 โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรเสริมเหล็ก บ้านโป่ง เชื่อม บ้านแม่ลาน อ.อมก๋อย
24 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561
25 ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมแซมถนน ชม.ถ.1-0011
26 เปิดเผยราคากลางโครงการจ้างที่ปรึกษาปรับปรุงเว็บไซต์ อบจ.เชียงใหม่
27 เปิดเผยราคากลางจ้างจัดทำเอกสารชุดความรู้หลักสูตรรักษ์เชียงใหม่ฯ
28 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนแม่อายวิทยาคม
29 เปิดเผยราคากลางจัดกิจกรรม ๗ วันอันตราย ขับขี่ปลอดภัย ม่วนใจ๋ปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑
30 เปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาจัดสถานที่ สำหรับโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์วัฒนธรรม ๓ ไท
31 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในโรงเรียนแม่อายวิทยาคม
32 ประกาศประกวดราคาราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างป้ายโรงเรียน ภายในโรงเรียนแม่อายวิทยาคม
33 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียภายในโรงเรียนแม่อายวิทยาคม
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยปู
35 เปิดเผยราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านท่ารวมใจฯ
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. บ้านกิ่วแลน้อย
37 เปิดเผยราคากลางจัดซื้อวัสดุน้ำมันฯ โครงการซ่อมแซมคันดินสไลด์อ่างเก็บน้ำห้วยเฮี้ยฯ
38 เปิดเผยราคากลางจัดซื้อวัสดุน้ำมันฯ โครงการขุดลอกลำห้วยและตะกอนดิน ในพื้นที่ตำบลบ่อสลี
39 เปิดเผยราคากลางจัดซื้อวัสดุน้ำมันฯ โครงการปรับเกรดถนนบ้านห้วยหยวกฯ
40 เปิดเผยราคากลางจัดซื้อวัสดุน้ำมันฯ โครงการซ่อมแซมถนน บ้านเด่นสารภีฯ
41 เปิดเผยราคากลางจัดซื้อวัสดุน้ำมันฯ โครงการเป่าล้างบ่อบาดาล จำนวน ๒๓ บ่อฯ
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร สายบ้านดงดำฯ
43 เปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรั้ว ค.ส.ล. ผนังก่อซีเมนต์บล๊อก ศูนย์เครื่องมือกล
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ
45 เปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมแซมถนนสาย ชม.ถ.๓๑๖๒
46 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร บ้านดงขี้เหล็กเชื่อมบ้านดงป่าซางฯ
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร บ้านมืดกาฯ
48 เปิดเผยราคากลางจัดซื้อวัสดุน้ำมันฯ โครงการซ่อมแซมกำแพงดินกันตลิ่งพังและซ่อมแซมถนนลูกรัง
49 เปิดเผยราคากลางจัดซื้อวัสดุน้ำมันฯ โครงการขุดลอกและขยายสระเก็บน้ำฯ
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ
  ทั้งหมด 1869 รายการ : 38 ไปหน้า->> : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ] Next>>

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th