km
 


  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  เอกสารที่เกี่ยวข้อง ค้นหา
 
1 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนภายในศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาอมก๋อย ตามพระราชดำริฯ
2 ยกเลิกประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมถนนสาย ชม.ถ.10004 บ้านสหกรณ์ 4 อำเภอแม่ออน
3 การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่
4 ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีตเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยววัดพร
5 ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโล๊ะ อำเภอแม่อาย
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562
7 ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านหัวทุ่ง หมู่ 14 ต.เชียงดาว
8 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนสาย ชม.ถ.๑-๐๐๐๔
9 ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านทุ่งข้าวตอก
10 ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนสาย ชม.1-0108 บ้านตำหนักเหนือ
11 ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนสาย ชม.1-0050 บ้านบวกหมื้อ
12 ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนสาย ชม.4403 บ้านขุนกลาง(บ้านดอยผาตั้ง) หมู่ที่ 7 ตำบล
13 ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนสาย ชม.ถ. 1-0039 บ้านแม่ขาน หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สาบ เชื่
14 ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการซ่่มแซมถนนสาย ชม.ถ.1-0039 บ้านแม่ขาน
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561
16 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำน้ำขาน ชม.4081
17 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
18 การดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กิจกรรมงานวันเด็ก
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน และตุลาคม 2561
20 ประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์
21 ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อรถย่อยกิ่งไม้
22 ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อรถหัวลากพร้อมหางเทรลเลอร์
23 โครงการประกวดราคาจ้างดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร อบจ.เชียงใหม่
24 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม และกันยายน 2561
25 ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านปากกว้าง หมู่ 13 ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง
26 ยกเลิกประกวดราคาซื้อรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ จำนวน 2 คัน
27 ประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารกีฬาเอนกประสงค์เยาวชน อบจ.เชียงใหม่
29 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561
30 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานเสริมเหล็กข้ามลำน้ำแม่ขาน อำเภอสันป่าตอง
31 ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมถนนสาย ชม.1-0051
32 ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง จำนวน 1 คันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
33 ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
34 ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ จำนวน ๒คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
35 ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ จำนวน ๒คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
36 ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ จำนวน ๒คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
37 ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ จำนวน ๒คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
38 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำน้ำแม่ขาน
39 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำน้ำแม่ขาน
40 ประกวราคาซื้อรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ จำนวน 2 คัน
41 การเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง
42 ประกวดราคาซื้อรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ จำนวน 2 คัน
43 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561
44 โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรเสริมเหล็ก บ้านสงิน เชื่อม บ้านผาปูน อ.อมก๋อย
45 โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรเสริมเหล็ก บ้านโป่ง เชื่อม บ้านแม่ลาน อ.อมก๋อย
46 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561
47 ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมแซมถนน ชม.ถ.1-0011
48 เปิดเผยราคากลางโครงการจ้างที่ปรึกษาปรับปรุงเว็บไซต์ อบจ.เชียงใหม่
49 เปิดเผยราคากลางจ้างจัดทำเอกสารชุดความรู้หลักสูตรรักษ์เชียงใหม่ฯ
50 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนแม่อายวิทยาคม
  ทั้งหมด 1891 รายการ : 38 ไปหน้า->> : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ] Next>>

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th