km
 


  แผนพัฒนาสามปีอบจ.เชียงใหม่  เอกสารที่เกี่ยวข้อง ค้นหา
 
1 แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561-2565)
2 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2561-2564
3 แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2560-2562)
4 แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2559-2561)
5 แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่(พ.ศ.2558-2560)
6 แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2557-2559)
7 แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่(พ.ศ.2556-2558)
8 แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่(พ.ศ.2555-2557)
9 แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่พ.ศ.2554-2556
10 แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่พ.ศ.2553-2555
11 แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่พ.ศ.2552-2554
12 แผนพัฒนาสามปีอบจ.เชียงใหม่ ปี2551ถึง2553
  ทั้งหมด 12 รายการ : 1 ไปหน้า->> : 1

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th