km
 


  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ  เอกสารที่เกี่ยวข้อง ค้นหา
 
1 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 3)
2 ประกาศ อบจ.เชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 88)
3 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 2)
4 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
5 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563
6 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๗)
7 ปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑(ครั้งที่ ๕)
8 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑(ครั้งที่ ๕)
9 ปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑(ครั้งที่ ๔)
10 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑(ครั้งที่ ๓)
11 การปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑(ครั้งที่ ๓)
12 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑
13 การปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑(ครั้งที่ ๑)
14 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
15 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
16 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประจำงวดที่ 3
17 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประจำงวดที่ 2
18 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประจำงวดที่ 1
19 แผนจัดหาพัสดุ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑)
20 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งวดที่ ๑
21 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
22 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
23 แผนจัดหาพัสดุ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)
24 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
25 แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
26 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ 2557 งวดที่ 3
27 แผนจัดหาพัสดุ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
28 แผนจัดหาพัสดุ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557(เพิ่มเติมครั้งที่ 6)
29 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (เพิ่มเติมครั้งที่ 5)
30 แผนการจัดหาพัสดุ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2557 เพิ่มเติมครั้งที่ 4
31 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ 2557 งวดที่ 2
32 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ 2557 งวดที่ 1
33 แผนจัดหาพัสดุ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557(เพิ่มเติมครั้งที่ 3)
34 แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557(เพิ่มเติมครั้งที่ 2)
35 แผนจัดหาพัสดุ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557(เพิ่มเติมครั้งที่ 1)
36 แผนจัดหาพัสดุ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
37 ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ปี 2556 งวดที่ 3
38 ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ปี 2556 งวดที่ 2
39 แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556(เพิ่มเติมครั้งที่ 6 )
40 แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556(เพิ่มเติมครั้งที่ 5 )
41 แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556(เพิ่มเติมครั้งที่ 4 )
42 แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556(เพิ่มเติมครั้งที่ 3 )
43 แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556(เพิ่มเติมครั้งที่ 2)
44 แผนจัดหาพัสดุ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556(เพิ่มเติมครั้งที่ 1)
45 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ-ประจำปีงบประมาณ-พ-ศ-2556
46 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
47 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพิ่มเติมครั้งที่ 3
48 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพิ่มเติมครั้งที่ 2
49 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพิ่มเติมครั้งที่ 1
50 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
  ทั้งหมด 56 รายการ : 2 ไปหน้า->> : 1 [ 2 ] Next>>

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th