นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์
นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่
Chiangmaiheritage


แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต-5-ปี
ictcm
webplan1
1 01
Untitled 23125
1 01
cminfo
laws
edubanner

laws
tech
info.go.th
newskm
การประเมินความโปร่งใสภาครัฐITA
การคัดเลือกข้าราชการ-พนักงานดีเด่น
ผลการประเมินcoreteam
PLB
SPLB
 

  แก้ไขปัญหาผักตบชวา และวัชพืชต่างๆ ที่กีดขวางทางน้ำ

นายนิพนธ์   ใจวงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่อาย เขต 1 ร่วม แก้ไขปัญหาผักตบชวา และวัชพืชต่างๆ ที่กีดขวางทางน้ำจนกลายเป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำเครื่องจักรกล (เรือยนต์) พร้อมเจ้าหน้าที่ และประชาชนจิตอาสาตำบลท่าตอน เข้าดำเนินการกำจัดวัชพืช ผักตบชวา ผักกระฉูด และวัชพืชอื่นๆ ณ แหล่งน้ำหนองบุญทา ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย

S 3072102 resize
 
S 3072104 resize
 
S 3072106 resize
 
S 3072107 resize
 
S 3072108 resize
 
 

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th