นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์
นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่
Chiangmaiheritage


แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต-5-ปี
ictcm
webplan1
1 01
Untitled 23125
1 01
cminfo
laws
edubanner

laws
tech
info.go.th
newskm
การประเมินความโปร่งใสภาครัฐITA
การคัดเลือกข้าราชการ-พนักงานดีเด่น
ผลการประเมินcoreteam
PLB
SPLB
 

  โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต หนองน้ำป่าแง

 นายจีรเดช จีแดง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายสมชิด กันธะยาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่อำเภอแม่ริม เขต 2 และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และกำนันผู้ใหญ่ ประชาชนจิตอาสาในเขตอำเภอแม่ริมร่วมพัฒนาหนองน้ำป่าแง ภายใต้โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน

j2
 
j3
 
j4
 
j5
 
j6
 
j7
 
j1

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th