นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์
นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่
Chiangmaiheritage
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต-5-ปี
ictcm
webplan1
1 01
Untitled 23125
1 01
cminfo
laws
edubanner

laws
tech
info.go.th
newskm
การประเมินความโปร่งใสภาครัฐITA
การคัดเลือกข้าราชการ-พนักงานดีเด่น
ผลการประเมินcoreteam
PLB
SPLB
 

  วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 นายพิพัฒน์พงศ์ เดชา พร้อมด้วยนายเหรียญ ก้อนพัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเชียงดาว นางสุประภา คันธะวงศ์ ผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริการส่วนจังหวัด และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ และแสดงถึงความกตัญญูกตเวที แด่องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ บริเวณพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th