นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์
นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่
Chiangmaiheritage
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต-5-ปี
ictcm
webplan1
1 01
Untitled 23125
1 01
cminfo
laws
edubanner

laws
tech
info.go.th
newskm
การประเมินความโปร่งใสภาครัฐITA
การคัดเลือกข้าราชการ-พนักงานดีเด่น
ผลการประเมินcoreteam
PLB
SPLB
 

  “การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ” ครั้งที่ 25
นายอดิศร กำเนิดศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน “การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ” ครั้งที่ 25 พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนางอารีย์ ชัยขัน รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวัน เสาร์ ที่ 24 สิงหาคม 2562 ณ ห้างสรรพสินค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ จัดขึ้นโดยสโมสรไลออนส์สากล ภาค 310-เอ 1 โดยการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th