นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
Chiangmaiheritage

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต-5-ปี
ictcm
webplan1
1 01
Untitled 23125
1 01
cminfo
laws
laws
edubanner

laws
tech
info.go.th
newskm
การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
การคัดเลือกข้าราชการ-พนักงานดีเด่น
ผลการประเมินcoreteam
PLB
SPLB
 

  มอบชุดตรวจโควิด – 19 (Antigen Test Kit : ATK) ให้กับผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว จำนวน 2,000 ชุด
มอบชุดตรวจโควิด – 19 (Antigen Test Kit : ATK) ให้กับผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว จำนวน 2,000 ชุด
วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายรุ่ง ศรีโพธิ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายพิพัฒน์พงศ์ เดชา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเชียงดาว มอบชุดตรวจโควิด – 19 (Antigen Test Kit : ATK) ให้กับ นายกานต์ชัชพิสิฐ คงเสถียรพงษ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว จำนวน 2,000 ชุด เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 15 ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ใช้ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศให้เป็นพื้นที่ควบคุมการเดินทางเข้า – ออก เป็นเวลา 14 วัน

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th