นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
Chiangmaiheritage

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต-5-ปี
ictcm
webplan1
1 01
Untitled 23125
1 01
cminfo
laws
laws
edubanner

laws
tech
info.go.th
newskm
การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
การคัดเลือกข้าราชการ-พนักงานดีเด่น
ผลการประเมินcoreteam
PLB
SPLB
 

  เปิดหมู่บ้านทำมาค้าขายแห่งใหม่ ภายใต้ชื่อ“วิสาหกิจชุมชนศูนย์ทำร่มบ่อสร้าง”
เปิดหมู่บ้านทำมาค้าขายแห่งใหม่ ภายใต้ชื่อ“วิสาหกิจชุมชนศูนย์ทำร่มบ่อสร้าง”
วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเปิดหมู่บ้านทำมาค้าขายแห่งใหม่ ภายใต้ชื่อ“วิสาหกิจชุมชนศูนย์ทำร่มบ่อสร้าง” ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งเปิดช่องทางการขาย เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน เป็นการสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชน ตามนโยบายของรัฐที่ต้องการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากโดยการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้วยงานออกแบบที่ร่วมสมัย เพื่อขยายกลุ่มลูกค้าให้ครอบคลุมทุกช่วงวัย เพิ่มความหลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์ เป็นการสร้างโอกาส เพิ่มขีดความสามารถให้กับวิสาหกิจชุมชน โดยมี นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนศูนย์ทำร่มบ่อสร้าง ตำบลต้นเปาอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th