นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์
นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่
Chiangmaiheritage
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต-5-ปี
ictcm
webplan1
1 01
Untitled 23125
1 01
cminfo
laws
edubanner

laws
tech
info.go.th
newskm
การประเมินความโปร่งใสภาครัฐITA
การคัดเลือกข้าราชการ-พนักงานดีเด่น
ผลการประเมินcoreteam
PLB
SPLB
 

  ***ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่***QR CODE (บาร์โค้ด สองมิติ)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 
พฤษภาคม 2562
อา
พฤ
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
29/11/2561 รายงานนโยบาย Society 5.0 (สังคม 5.0)
29/10/2561 เสนอชื่อผู้หญิงเก่ง ปี 2562
14/9/2561 การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
12/9/2561 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคนพิการฝึกอบรม
30/9/2561 ขอความร่วมมือสนับสนุนดำเนินมตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด
4/6/2561 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง
4/5/2561 การคัดเลือกโครงการดีเด่นในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 2561
19/9/2560 ขอเชิญร่วมออกโรงทานอาหารและเครื่องดื่ม
18/9/2560 ขอเชิญชวนร่วมบริจาคแก่ผู้ประสบภัยภายหลังจากน้ำท่วม
7/9/2560 การประกวดตราสัญยลักษณ์(โลโก้) วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๑
20/7/2560 การปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำ
6/6/2560 ขนส่งเชียงใหม่ เปิดให้บริการใบอนุญาตขับรถ ทุกครึ่งวันเสาร์แรกของเดือน
6/6/2560 การขออนุญาตให้ศึกษาวิจัย หรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า
3/4/2560 ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ.๒๕๖๐
12/9/2559 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน
26/4/2559 สมัครนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาประจำปีการศึกษา 2559
21/4/2559 รับสมัครเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ
16/3/2559 รับสมัครสอบคัดเลือกคนพิการเข้าทำงาน ของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง จำนวน 18 อัตรา
2/3/2559 รับสมัครวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 100 อัตรา
17/2/2559 เอกสารข่าวงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2559
3/12/2558 เชิญเที่ยวงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2559
22/5/2558 รับสมัครพนักงานบัญชี ประจำปี 2558
28/10/2557 การเคหะแห่งชาติประกาศขายที่ดิน
27/10/2557 เชิญเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขันโคมลอย (ว่าวควัน) ประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2557
3/12/2556 เชิญชวนร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมอบให้มูลนิธิสายใจไทยฯ
2/10/2556 TO BE NUMBER ONE TEEN DANCECERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2014
20/3/2556 งานสืบฮีต สานฮอย ผ่อกอย ปี๋ใหม่เมืองหางดง ครั้งที่ 7
25/9/2555 กำหนดการ 120 ปี ร่วมสร้างสรรค์เชียงใหม่มห่นค
24/9/2555 ประชาสัมพันธ์การขจัดโรคขาดสารไอโอดีนในระดับท้องถิ่น
30/4/2555 เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ
ทั้งหมด 42 รายการ : 2 ไปหน้า->> : 1 [ 2 ] Next>>
 
 
 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th
วิสัยทัศน์อปท.จังหวัดเชียงใหม่
วิสัยทัศน์อบจ.เชียงใหม่
กรอบยุทธศาสตร์อปท.
แผนยุทธศาสตร์อบจ.
แผนพัฒนาสี่ปีอบจ.
ข้อบัญญัติงบประมาณ
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผล
ข้อมูลการคลัง
ข่าวคลีนิคเซ็นเตอร์
การประชุมสภา
แผนดำเนินงานอบจ.
อบจ.ส่วนแยกเขตใต้
อบจ.ส่วนแยกเขตเหนือ
การลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
แผนการจัดหาพัสดุเก่า
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างเก่า
ผลการจัดซื้อจัดจ้างเก่า
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเชื่อมโยงจากเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
ถาม-ตอบ (Q&A)
แบบสำรวจออนไลน์
E-forms/Online Form
โครงสร้างส่วนราชการ
รายงานสรุปการรองเรียนประจำปี
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น
ประเด็นปัญหาจากการรับฟังความคิดเห็นจากประชาคม ปี 2561
ผังการแบ่งส่วนราชการ
รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้