นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
Chiangmaiheritage

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต-5-ปี
ictcm
webplan1
1 01
Untitled 23125
1 01
cminfo
laws
laws
edubanner

laws
tech
info.go.th
newskm
การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
การคัดเลือกข้าราชการ-พนักงานดีเด่น
ผลการประเมินcoreteam
PLB
SPLB
 

  ประชาสัมพันธ์สื่อข้อมูลความรู้เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
ประชาสัมพันธ์สื่อข้อมูลความรู้เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
สื่อข้อมูลความรู้เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19):คลิกที่นี่


 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th