นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
Chiangmaiheritage

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต-5-ปี
ictcm
webplan1
1 01
Untitled 23125
1 01
cminfo
laws
laws
edubanner

laws
tech
info.go.th
newskm
การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
การคัดเลือกข้าราชการ-พนักงานดีเด่น
ผลการประเมินcoreteam
PLB
SPLB
 

  ประชาสัมพันธ์ รายชื่อกลุ่มเป้าหมายที่ไม่สามารถติดต่อให้มารับวัคซีน Moderna ได้
ประชาสัมพันธ์ รายชื่อกลุ่มเป้าหมายที่ไม่สามารถติดต่อให้มารับวัคซีน Moderna ได้

รายชื่อผู้ขอรับการฉีดวัคซีน (ติดต่อไม่ได้) อ.กัลยาณิวัฒนา : คลิกที่นี่

รายชื่อผู้ขอรับการฉีดวัคซีน (ติดต่อไม่ได้) อ.จอมทอง : คลิกที่นี่

รายชื่อผู้ขอรับการฉีดวัคซีน (ติดต่อไม่ได้) อ.เชียงดาว : คลิกที่นี่

รายชื่อผู้ขอรับการฉีดวัคซีน (ติดต่อไม่ได้) อ.ไชยปราการ : คลิกที่นี่

รายชื่อผู้ขอรับการฉีดวัคซีน (ติดต่อไม่ได้) อ.ดอยเต่า : คลิกที่นี่

รายชื่อผู้ขอรับการฉีดวัคซีน (ติดต่อไม่ได้) อ.ดอยสะเก็ด : คลิกที่นี่

รายชื่อผู้ขอรับการฉีดวัคซีน (ติดต่อไม่ได้) อ.ดอยหล่อ : คลิกที่นี่

รายชื่อผู้ขอรับการฉีดวัคซีน (ติดต่อไม่ได้) อ.ฝาง : คลิกที่นี่

รายชื่อผู้ขอรับการฉีดวัคซีน (ติดต่อไม่ได้) อ.พร้าว : คลิกที่นี่

รายชื่อผู้ขอรับการฉีดวัคซีน (ติดต่อไม่ได้) อ.เมืองเชียงใหม่ : คลิกที่นี่

รายชื่อผู้ขอรับการฉีดวัคซีน (ติดต่อไม่ได้) อ.แม่แจ่ม : คลิกที่นี่

รายชื่อผู้ขอรับการฉีดวัคซีน (ติดต่อไม่ได้) อ.แม่แตง : คลิกที่นี่

รายชื่อผู้ขอรับการฉีดวัคซีน (ติดต่อไม่ได้) อ.แม่ริม : คลิกที่นี่

รายชื่อผู้ขอรับการฉีดวัคซีน (ติดต่อไม่ได้) อ.แม่วาง : คลิกที่นี่

รายชื่อผู้ขอรับการฉีดวัคซีน (ติดต่อไม่ได้) อ.แม่ออน : คลิกที่นี่

รายชื่อผู้ขอรับการฉีดวัคซีน (ติดต่อไม่ได้) อ.แม่อาย : คลิกที่นี่

รายชื่อผู้ขอรับการฉีดวัคซีน (ติดต่อไม่ได้) อ.เวียงแหง : คลิกที่นี่

รายชื่อผู้ขอรับการฉีดวัคซีน (ติดต่อไม่ได้) อ.สะเมิง : คลิกที่นี่

รายชื่อผู้ขอรับการฉีดวัคซีน (ติดต่อไม่ได้) อ.สันกำแพง : คลิกที่นี่

รายชื่อผู้ขอรับการฉีดวัคซีน (ติดต่อไม่ได้) อ.สันทราย : คลิกที่นี่

รายชื่อผู้ขอรับการฉีดวัคซีน (ติดต่อไม่ได้) อ.สันป่าตอง : คลิกที่นี่

รายชื่อผู้ขอรับการฉีดวัคซีน (ติดต่อไม่ได้) อ.สารภี : คลิกที่นี่

รายชื่อผู้ขอรับการฉีดวัคซีน (ติดต่อไม่ได้) อ.หางดง : คลิกที่นี่

รายชื่อผู้ขอรับการฉีดวัคซีน (ติดต่อไม่ได้) อ.อมก๋อย : คลิกที่นี่

รายชื่อผู้ขอรับการฉีดวัคซีน (ติดต่อไม่ได้) อ.ฮอด : คลิกที่นี่

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th