******ยินดียิ่งแล้วแขกแก้วมาเยือน มาถึงเมืองเจียงใหม่เจ้า******  
ค้นหาโรงแรม สถานที่
 
 
 
 
ตลาดวโรรส (กาดหลวง)
  ที่ตั้ง ถ.วิชยานนท์ ต.ช้างม่อย

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300  เบอร์โทรศัพท์ 053 232 592,089 558 6455
  Website  
  Email
  ช่วงราคา 0 บาท
  ชั้น 1 ของ ฝาก ของที่ระลึก อาหาร ผักสดและผลไม้เมืองหนาวชั้นลอย 1 มีส่วนที่เป็นเขียงหมู และด้านหน้าที่ขายเสื้อผ้า รองเท้า และพวกเครื่องนอนชั้น 2 เสื้อผ้าสำเร็จรูป รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอาง และรับจ้างตัดเย็บผ้าชั้นลอย 2 เสื้อผ้าเมือง และรองเท้าแฟชั่น ปัจจุบัน ลานตรงกลางจัดเป็นลานโปรโมชั่น ขายสินค้าลดราคาชั้น 3 เสื้อผ้าพื้นเมืองและเสื้อผ้าสำเร็จรูป กระเป๋า และมีร้านขายอาหาร เครื่องดื่มตามสั่ง และห้องสมุดสำหรับเด็กอยู่ชั้นนี้ด้วย- มีร้านทำผมหนึ่งร้านในตลาด อยู่ชั้นลอย 2- ทางตลาดได้ทำการกำจัดกลิ่นอาหารโดยการแบ่งโซนสำหรับทอด หมูและไส้อั่ว โดยทำท่อดูดกลิ่นและควันขึ้นใหม่- ก่อนงานราชพฤกษ์ ทางตลาดได้ทำการปรับปรุงห้องน้ำชั้นหนึ่ง และมีการจัดทำห้องน้ำคนพิการไว้ด้วย ปัจจุบัน มีห้องน้ำสามจุด ทั่วตลาด (ชั้นละหนึ่งจุด แยกชายหญิง)- ทางตลาดได้รับรางวัลตลาดสดน่าซื้อระดับห้าดาวจาก เทศบาลนครเชียงใหม่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา


 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
www.chiangmaipao.go.td E-mail chiangmaipao@chiangmaipao.go.th