******ยินดียิ่งแล้วแขกแก้วมาเยือน มาถึงเมืองเจียงใหม่เจ้า******  
ค้นหาโรงแรม สถานที่

เสาอินทขิล หรือ เสาหลักเมือง

ศูนย์ศึกษา และสาธิตการเลี้ยงไก่ชน

ไร่ช้างขาว

วัดศรีสุพรรณ

หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่

โครงการหลวงห้วยลึก
 
 
 
 
เดอลานนา (บริษัท เปาแอนด์บราเธอร์ จำกัด)
  ที่ตั้ง 44 ถ.อินทวโรรส
  เบอร์โทรศัพท์ 053-326266 ต่อ 401
  Website  
  Email ac@delannahotel.com
  ช่วงราคา 1,000 - 2000 บาท
  สาขาที่ 1 จำนวน 36 ห้องๆ ละ 1,900.- บาท สาขาที่ 2 จำนวน 27 ห้อง ห้องละ 1,000.- บาท จำนวน 16 ห้อง ห้องละ 1,300.- บาท จำนวน 11 ห้อง


 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
www.chiangmaipao.go.td E-mail chiangmaipao@chiangmaipao.go.th