******ยินดียิ่งแล้วแขกแก้วมาเยือน มาถึงเมืองเจียงใหม่เจ้า******  
ค้นหาโรงแรม สถานที่

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง)

วัดฟ้าเวียงอินทร์

พระบรมธาตุแสนไห
 
 
 
 
บ้านพักเลาติง
  ที่ตั้ง 3 ม.5
  เบอร์โทรศัพท์ 053450005
  Website  
  Email service@laotinghotel.com
  ช่วงราคา 800 บาท
 


 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
www.chiangmaipao.go.td E-mail chiangmaipao@chiangmaipao.go.th