******ยินดียิ่งแล้วแขกแก้วมาเยือน มาถึงเมืองเจียงใหม่เจ้า******  
ค้นหาโรงแรม สถานที่

ศูนย์ศึกษา และสาธิตการเลี้ยงไก่ชน

เสาอินทขิล หรือ เสาหลักเมือง

วัดศรีสุพรรณ

ไร่ช้างขาว

หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่

โครงการหลวงห้วยลึก
 
 
 
 
เชียงใหม่เกต (ห้างหุ้นส่วนจำกัด เต็มธนารักษ์)
  ที่ตั้ง 11/10 ถ.สุริยวงค์
  เบอร์โทรศัพท์ 053-279085
  Website  
  Email account@chiangmaigatehotel.com
  ช่วงราคา 560.75-953.27 บาท
 


 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
www.chiangmaipao.go.td E-mail chiangmaipao@chiangmaipao.go.th