******ยินดียิ่งแล้วแขกแก้วมาเยือน มาถึงเมืองเจียงใหม่เจ้า******  
ค้นหาโรงแรม สถานที่

เสาอินทขิล หรือ เสาหลักเมือง

หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่

วัดศรีสุพรรณ

ศูนย์ศึกษา และสาธิตการเลี้ยงไก่ชน

ไร่ช้างขาว

โครงการหลวงห้วยลึก
 
 
 
 
ยูเรเซีย เชียงใหม่ (บริษัท เวียงสิริ จำกัด (สาขา 4))
  ที่ตั้ง 1 ถ.ลิขสิทธิ์ราษฎร์
  เบอร์โทรศัพท์ 053247790-6
  Website  
  Email chiangmai@eurasiahotels.com
  ช่วงราคา 2200-6000 บาท
 


 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
www.chiangmaipao.go.td E-mail chiangmaipao@chiangmaipao.go.th