******ยินดียิ่งแล้วแขกแก้วมาเยือน มาถึงเมืองเจียงใหม่เจ้า******  
ค้นหาโรงแรม สถานที่

ถ้ำเมืองออน

หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บ้านแม่กำปอง

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก
 
 
 
 
เรือนทิพย์รีสอร์ท
  ที่ตั้ง
  เบอร์โทรศัพท์
  Website  
  Email
  ช่วงราคา บาท
 


 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
www.chiangmaipao.go.td E-mail chiangmaipao@chiangmaipao.go.th