******ยินดียิ่งแล้วแขกแก้วมาเยือน มาถึงเมืองเจียงใหม่เจ้า******  
ค้นหาโรงแรม สถานที่

ล่องแพแม่วาง

วัดหนองพันเงิน

วัดศรีนวรัฐ

วัดป่าเจริญธรรม

วัดหลวงขุนวิน ?วัดหลวง?

พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตา หรือ ศูนย์ผลิตตุ๊กตาเชียงใหม่
 
 
 
 
หจก.ฟาร์มทุ่งเสี้ยว (โรงแรม เก๊าไม้ล้านนารีสอร์ท)
  ที่ตั้ง 1 ม.6 ถ.เชียงใหม่-ฮอด
  เบอร์โทรศัพท์ 053-834470-5,086-4287481
  Website  
  Email service@kaomailanna.com
  ช่วงราคา 1,200 บาท
 


 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
www.chiangmaipao.go.td E-mail chiangmaipao@chiangmaipao.go.th