******ยินดียิ่งแล้วแขกแก้วมาเยือน มาถึงเมืองเจียงใหม่เจ้า******  
ค้นหาโรงแรม สถานที่

พิพิธภัณฑ์แมลงโลก และสิ่งมหัศจรรย์ธรรมชาติ

ดอยอ่างขาง
 
 
 
 
โรงแรมเชียงใหม่เอส.พี.(ช้างเผือก)
  ที่ตั้ง 69 ถ.ศิริธร ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
  เบอร์โทรศัพท์ 053-406396-8
  Website  
  Email resv@chiangmaisphotel.com
  ช่วงราคา 500 บาท
  อยู่บนถนนศิริธร ใกล้กับมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ถนนนิมมานเหมินทร์ สวนสัตว์เชียงใหม่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ถนนคนเดิน ไนท์บาร์ซ่า กาดสวนแก้ว


 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
www.chiangmaipao.go.td E-mail chiangmaipao@chiangmaipao.go.th