ประเพณีตานก๋วยสลาก
ประเพณีตานก๋วยสลาก เป็นประเพณีที่มีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลได้มีการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงรุ่นคุณปู่-ย่า/ตา-ยาย/พ่อ-แม่ และลูกหลานในปัจจุบัน เรื่องมีอยู่ว่ามีนางยักษิณีตนหนึ่งมักจะเบียดเบียน ผู้คนอยู่เสมอ ครั้นได้ฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว นางก็บังเกิดความเลื่อมใสศรัทธานิสัยใจคอที่โหดร้ายก็กลับเป็นผู้เอื้ออารี แก่คนทั่วไปจนผู้คนต่างพากันซาบซึ้งในมิตรไมตรีของนางยักษิณีตนนั้น ถึงกับนำสิ่งของมาแบ่งปันให้แต่เนื่องจากสิ่งของที่ได้รับมีจำนวนมาก นางยักษิณีจึงนำสิ่งของเหล่านั้นมาทำเป็นสลากภัต แล้วให้พระสงฆ์/สามเณร จับสลากด้วยหลักอุปโลกนกรรม คือสิ่งของที่ถวาย มีทั้งของของมีราคามากและมีราคาน้อยแตกต่างกันไปตามแต่โชคของผู้ได้รับ การถวายแบบจับสลากของนางยักษิณีจึงนับเป็นครั้งแรกของประเพณีทำบุญสลากภัตในพุทธศาสนา การทำบุญสลากภัตรในล้านนาไทย มีเรียกชื่อแตกต่างกันไปตามท้องถิ่นบางแห่งว่า “กิ๋นก๋วยสลาก” บางแห่ง “กิ๋นสลาก” บางแห่งว่า “ตานก๋วยสลาก” ในความหมายเป็นอย่างเดียวกัน สำหรับวิธีการทำบุญมีแตกต่างกันไปตามความนิยมในท้องถิ่นของตน ประเพณีกินก๋วยสลาก หรือทานสลากนี้เป็นประเพณีเก่าแก่ที่เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนา ตั้งแต่พุทธสมัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่ ปรากฎในพระธรรมบทขุททกนิกายว่า “พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญพระสาวกอรหันต์ของพระองค์คือ พระโกณฑธานเถระ ซึ่งเป็นผู้มีโชคดีในการจับสลากได้ที่หนึ่งทุกครั้ง แม้พระพุทธเจ้าก็สู้ท่านไม่ได้ พระสาวกทั้งหลายมีความสงสัยว่า ทำไมท่านจึงมีโชคดีเช่นนั้น พระพุทธเจ้าตรัสรับบอกแก่ภิกษุสงฆ์ทั้งมวลว่า โกณฑธานปรารถนาว่าถ้าเลือกอะไร แข่งขันอะไร ขอให้ได้ที่หนึ่งเสมอ ดังนั้นในชาตินี้โกณฑธานจึงเป็นคนโชคดี
ประเพณีสืบชตาเมือง
"ประเพณีสืบชะตา" เป็นพิธีกรรมที่ชาวล้านนา ทำขึ้นเพื่อต่ออายุให้ยึดยาวออกไป เป็นการเพิ่มความเป็นศิริมงคลให้กับตนเอง เป็นการสร้างเกราะกำบังให้กับตน ทำเรื่องร้ายกลายเป็นดี ประเพณีการสืบชะตามีหลายประเภท เช่น ประเพณีสืบชะตาคน ประเพณีสืบชะตาบ้าน และประเพณีสืบชะตาเมือง "การสืบชะตาเมือง" เป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ จะต้องอาศัยความร่วมมือจากคนทั้งเมือง เมื่อใด ดวงเมืองไม่ค่อยดี หรือดวงเมืองชะตาขาด เชื่อว่าจะเกิดเพศภัยต่าง ๆ ขึ้นในบ้านในเมืองได้ ประชาชนทั้งเมืองก็จะได้รับความเดือดร้อน เช่น โรคระบาด เกิดศึกสงคราม หรือ ภัยพิบัติต่าง ๆ พิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์และสลับซับซ้อน เพราะจะมีพระสงฆ์จำนวนมาก ปุโรหิต หรือปู่อาจารย์ใหญ่ หรือโหราจารย์ประจำเมือง เป็นผู้กำหนด เป็นประเพณีที่สร้างขวัญกำลังใจ ความมั่นใจ ความสามัคคี ให้แก่ทุกคน พิธีสืบชะตาเมือง พิธีสืบชะตาเมืองเป็นพิธีที่กระทำหลังจากสิ้นสุดการบูชาเสาอิทขิลแล้วระยะหนึ่ง แต่ก็ยังคงอยู่ในช่วงครึ่งแรกของเดือน 9 เหนือ ประเพณีมีขึ้นเนื่องจากเมืองเชียงใหม่สร้างชื้นตามหลักโหราศาสตร์ และการเลือกชัยภูมิ ตลอดจนมหาทักษาเพื่อให้ได้ชัยภูมิ เวลา และฤกษ์ที่เป็นมงคล อันจะบันดาลให้เมืองเจริญรุ่งเรืองสืบไปอย่างไรก็ตาม เมื่อวันเวลาผ่านไปย่อมมีบางช่วงที่ดวงเมืองเบี่ยงเบน ตามลัคนา การทำบุญสืบชะตาเมือง จะช่วยให้เคราะห์ร้ายลดลงและสถานการณ์ต่างๆ กลับดีขึ้นไป การสืบชะตาของชาวล้านนาเทียบได้กับการทำบุญวันเกิด แต่มีพิธีการค่อนข้างละเอียดถี่ถ้วน โดยมีความเชื่อว่า หากกระทำแล้วจะช่วย สืบ อายุให้ยืนยาวต่อไป พิธีสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ จะกระทำในตัวเมือง 10 แห่ง คือที่กลางเวียง อันเคยเป็นสะดือเมือง ประตูทั้ง 5 ประตู และแจ่ง เวียง (มุมเมือง) ทั้ง 4 แจ่ง เมื่อมีพระบรมราชานุสรณ์สามกษัตริย์ มาประดิษฐานที่หน้าศาลากลางเก่า ตั้งแต่ พ.ศ.2526 การทำพิธีสืบชะตา ณ กลางเวียง ก็กระทำที่บริเวณอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ โดยมีพระสงฆ์ 9 รูปที่เหลืออีก 9 แห่งมีพระสงฆ์แห่งละ 11 รูป รวมทั้งสิ้นเป็น 108 รูป เท่ากับ จำนวน 108 มงคลในลัทธิพราหมณ์ และเท่ากับพระพุทธคุณพระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ รวม 108 ประการ เช่นกัน พิธีสืบชะตาเมืองซึ่งเริ่มทำตั้งแต่ พ.ศ.2511 นั้น จะกระทำขึ้นพร้อมๆกันทุกจุดในเวลา 07.00 นาฬิกา จะเริ่มพิธีสืบชะตาเมือง โดยเริ่มด้วยการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย สมาทานเบญจศีล พระภิกษุสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์แล้วแสดงธรรมเทศนา เมื่อจบแล้วจึงถวายภัตตาหารเพลแก่พระสงฆ์ หลังจาก เพลมีพิธีถวายไทยทานพระสงฆ์อนุโมทนา ผู้ประกอบพิธีกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลแก่เทพยดาอารักษ์ ตลอดจนพระ วิญญาณ พญามังราย และเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ทุกพระองค์
Select Area Select Price
    Hotel / Resort Price (Bath) Location
โรงแรม ไฮเวย์/HIGHWAY HOTEL
โรงแรม ไฮเวย์/HIGHWAY HOTEL
420บริการท่านด้วยห้องพักมาตรฐาน ในราคาและบริการที่ท่านต้องประทับใจ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วน ฟรีอินเตอร์เน็ต ใกล้สถานีขนส่งอาเขตและสถานีรถไฟ ใกล้ศูนย์หัตถกรรมบ่อสร้างแหล่งชอปปิ้งและสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง www.highwayhotel9.com
CHIANGMAI KRISTI HOUSE
CHIANGMAI KRISTI HOUSE
200Chiang mai Kristi House Friendly Service & Comportable Rooms. We offer: Double Rooms, clean and quiet with Bathtub, hot shower,with air condition and Fan Rooms available for 200-400 baht/Night. -Free Wifi - Cable TV. -Safe deposit box -Tour&Trex; -Store Room. for taxi: 14/2 Radchadumnern R. Soi5, A.Muang Chiangmai Thailand +6653-418165
garden home nature resort300รีสอร์ทธรรมชาติ การ์เด้นโฮม ตั้งอยู่ภายในสวนลิ้นจี่ริมแม่น้ำกก ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยของขุนเขาและลำน้ำกก สัมผัสกับธรรมชาติบรรยากาศที่ร่มรื่น เงียบสงบ และเป็นส่วนตัว มีสวนอาหารริมน้ำไว้บริการด้วยเมนูหลากหลายจากปลาในแม่น้ำ รับจัดเลี้ยงเป็นหมู่คณะด้วยราคาพิเศษ
Suriwongse Hotel
Suriwongse Hotel
2000Contemporary Lanna Thai Style located in the heart of the city at “Night Bazaar” square, the most popular area for the tourists and business travelers. Conveniently, just a step down to the shopping promenades, merchandise kiosks, bars and restaurants, banks and entertainment complex.
Krisdadoi Resort Chiangmai
Krisdadoi Resort Chiangmai
1300Krisdadoi Chiangmai was the first boutique resort of its kind to be established in the Hang Dong-Samoeng district of the northern capital of Chiang Mai. Set in the heart of picturesque mountain landscape in the southern valley of the twin peaks of Doi Suthep-Pui in the northern province of Chiang Mai, the legendary botanical resort is an enchanting holiday destination and tourist attraction in its own right with a diversity of natural and cultural attractions nearby Developed on 30 acres of land ideally situated at an elevation of 700 miters above sea-level, the resort’s legendary botanical gardens and flower park are planted with a variety of cold climate and sub- tropical flowering and decorative plants. A waterfall cascades down a rugged cliff-face into a stream, a tributary of the Ta Chang River, that flows unhurriedly through the landscaped gardens of the resort. A row of natural fountains adjacent to the stream adds to the enchanting scenery
BannTazala Exclusive Residence
BannTazala Exclusive Residence
3500Bann Tazala exclusive residence draws its inspiration from the rich cultural heritage of the ancient Lanna Kingdom as well as other traditional Asian influences. Offering some of the most spacious and exclusive accommodation available in the north of Thailand, our aim is to provide pleasure for all of your senses: modern conveniences to suit all needs of the modern traveller, blended seamlessly with exquisite architecture and interior design. Our five deluxe rooms, two executive deluxe rooms and one junior suite have been sympathetically crafted in keeping with traditional Lanna architectural styles with Chinese furnishing highlights.
บอสโซเทล เชียงใหม่
บอสโซเทล เชียงใหม่
550โรงแรมบอสโซเทล ตรงข้ามสถานีรถไฟเชียงใหม่ เดินทางสะดวกอยู่ห่างจากสนามบิน 20 นาที ไนท์บาซาร์ ตลาดวโรรส เพียง 5 นาที และห้างสรรพสินค้าหลายแห่ง ให้บริการที่พักสะอาดราคาคุ้มค่าและมากมายด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ รวมทั้ง การนวดแผนไทย สนุกเกอร์คลับ สระว่ายน้ำ ร้านเสริมสวย และบริการโต๊ะทัวร์ หัองพักแต่ละห้องมีเครื่องอำนวยความสะดวก อุปกรณ์สำหรับชงชา/กาแฟ เครื่องปรับอากาศ โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต เคเบิ้ลทีวี ร้านอาหาร ห้องประชุมห้องสัมนา และบริการรูมเซอร์วิส ซักรีด ที่จอดรถกว้างขวางไว้ค่อยบริการท่านผู้มาเยือนได้พักผ่อนอย่างแท้จริง
โรงแรม เชียงใหม่ ซิตี้ โฮเต็ล
โรงแรม เชียงใหม่ ซิตี้ โฮเต็ล
400โรงแรม เชียงใหม่ ซิตี้ โฮเต็ล เป็นโรงแรมขนาดมาตรฐาน มี 112 ห้อง 10 ห้องดีลักซ์ 102 ห้องมาตรฐาน พร้อมทั้งบริการห้องพักรายเดือน ตั้งอยู่บริเวณคูเมืองชั้นนอกบนถนนทิพย์เนตร การคมนาคมไปมาสะดวก ใกล้กับห้างสรรพสินค้า central airport - ศูนย์การค้า กาดสวนแก้ว,สนามบิน,สนามกอล์ฟ,ขันโตกศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่,ศูนย์พระเครื่องทิพย์เนตร,และถนนคนเดินทุกวันเสาร์ อีกทั้งทางโรงแรมยังมีบริการรถรับส่งสนามบินฟรี,บริการอินเตอร์เน็ตฟรี,บริการตู้นิรภัยฟรี,บริการ ซัก อบ รีด และ ห้องอาหารพร้อมคาราโอเกะ,มีห้องประชุมและจัดเลี้ยง 2 ห้องที่สามารถรับแขกได้ 20-70 ท่าน