ไร่ช้างขาว

ที่ หมู่ 2 บ้านกองลม ต. เวียงแหง ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 150 กิโลเมตร

โทร. 0 5347 7341


ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมงโดยรถยนต์ อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 700 เมตร อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี มีการปลูกพริกชี้ฟ้า กะหล่ำม่วง ไม้ผล เช่น ส้มสายน้ำผึ้ง และส้มโชกุน มีกระบวนการผลิตแบบชีวภาพ ปลอดสารพิษเพื่อการส่งออกไปขายในแถบยุโรป มีบ้านพักบริการนักท่องเที่ยว

ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมงโดยรถยนต์ อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 700 เมตร อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี มีการปลูกพริกชี้ฟ้า กะหล่ำม่วง ไม้ผล เช่น ส้มสายน้ำผึ้ง และส้มโชกุน มีกระบวนการผลิตแบบชีวภาพ ปลอดสารพิษเพื่อการส่งออกไปขายในแถบยุโรป มีบ้านพักบริการนักท่องเที่ยว