ไร่สตรอเบอรี่

อ. สะเมิง

โทร. 0 5337 8418, 08 1603 9800


เป็นแหล่งปลูกสตรอเบอรี่ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย และเป็นสตรอเบอรี่พันธุ์ดี และมีคุณภาพดีที่สุด ปลูกมากที่สุดที่ ต. บ่อแก้ว โดยจะพบเห็นไร่อยู่ทั้ง 2 ข้างทาง บางไร่เปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถไปเก็บสตรอเบอรี่ได้สดๆ จากต้น อาทิ ไร่ดอยแก้ว