การเรียนทำอาหาร

ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

0 5324 8604, 0 5324 8607


เรียนรู้การทำอาหารไทย อาหารพื้นเมือง ด้วยหลักสูตรระยะสั้น และระยะยาวสนใจสามารถสอบถามจากบริษัทนำเที่ยวที่มีใบอนุญาตประกอบกิจการ หรือสอบถามข้อมูลรายชื่อโรงเรียนสอนทำอาหารได้ที่ ททท. สำนักงานเชียงใหม่