วัดหนองพันเงิน

ตั้งอยู่ที่หมู่ 13 บ้านหนองพันเงิน ต. ยุหว่า

โทร. 0 5331 1258, 0 5331 1233


มีหลวงพ่อเพชรประดิษฐานอยู่คู่บ้านคู่เมือง เป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ มีอายุเก่าแก่นับหลายพันปี มีถนนลาดยางเข้าถึงวัด โดยผ่านหน้าโรงพยาบาลสันป่าตองไปประมาณ 5 กิโลเมตร

ติดต่อสอบถามได้ที่ ที่ว่าการ อ. สันป่าตอง โทร. 0 5331 1258, 0 5331 1233