กิจกรรมเพื่อสุขภาพ และการผ่อนคลาย

จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (วัดสวนดอก)

0 5327 8967


จากกระแสนิยมความเอาใจใส่ และให้ความสำคัญกับสุขภาพ และจิตใจ สถานบริการเพื่อการบำบัด และผ่อนคลายจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของกิจกรรมท่องเที่ยว เพราะนอกจากจะเป็นการดูแลบำบัดรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง สวยงาม ยังทำให้สุขภาพจิตผ่องใสอีกด้วย

อาทิ การนวดแผนโบราณ การนวดแบบสวีดิชการนวดแบบอยุรเวดิค การนวดแบบชีอาสึ การนวดไทยคลายเส้น การนวดน้ำมัน การทำสปาซึ่งมีทั้งการบำบัดเพื่อผ่อนคลาย และเพื่อความงาม รวมถึงการบำบัดด้วยกลิ่น ฯลฯ โดยเลือกใช้บริการสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข