ทัวร์จักรยาน/จักรยานเสือภูเขา

สอบถามสถานที่ได้ที่สำนักงานเชียงใหม่

0 5324 8604, 0 5324 8607


บริษัททัวร์ชั้นนำในจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดรายการนำเที่ยว ทัวร์จักรยานเพื่อชมทัศนียภาพของเมืองเชียงใหม่ หรือ ทัวร์จักรยานเสือภูเขาเพื่อสัมผัสกับธรรมชาติวิถีชีวิตของผู้คนตามแถบชนบทอย่างใกล้ชิด

ซึ่งมีมัคคุเทศก์คอยดูแล รวมทั้งจัดบริการอาหาร เครื่องดื่ม และที่พัก นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่บริษัททัวร์ที่มีใบอนุญาตประกอบกิจการ