กิ่วแม่ปานดอนอินทนนท์

เส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปานอยู่บริเวณกิโลเมตรที่ 43 ของถนนจอมทอง - ดอยอินทนนท์ที่ระดับความสูงประมาณ 2,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลมีความยาวประมาณ 3 กิโลเมตร อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จัดเป็นเส้นทางเดินที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจศึกษาธรรมชาติได้เข้ามาใช้ประโยชน์ เส้นทางนี้มีลักษณะเป็นวงรอบทางเดินลาดชันขึ้นไปทางทิศตะวันตกจนกระทั่งถึงบริเวณสันกิ่วแม่ปานและอ้อมวกลงมาทางทิศใต้ตามสันกิ่วซึ่งเป็นทางลาดชันลงและในที่สุดจะวกกลับมาทางทิศตะวันออกซึ่งเป็นทางลาดชันขึ้นอีกครั้งหนึ่งเพื่อไปบรรจบกับทางเดินที่เดินเข้ามาครั้งแรกธรรมชาติบริเวณกิ่วแม่ปาน ก่อนเดินทางไปควรติดต่อขออนุญาตจากที่ทำการอุทยานฯเพื่อป้องกันอันตรายและรักษาธรรมชาติให้คงอยู่ตลอดไป

โทรศัพท์ 0 5328 6730, 0 5328 6728 โทรสาร 0 5328 6728


อุทยานแห่งชาติอินทนนท์อยู่ในเขตอำเภอจอมทอง สันป่าตอง และแม่แจ่ม มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 530 ตารางกิโลเมตร ระยะทางจากเชียงใหม่ถึงดอยอินทนนท์ ประมาณ 105 กิโลเมตร

 

 

 

 

 

 

 

 

การเดินทาง

ในส่วนของทางขึ้นดอยชันมาก และคดเคี้ยว ถ้ารถอยู่ในสภาพไม่ดีหรือไม่ชำนาญพอ ควรนั่งหรือเช่ารถจากบริเวณหน้าวัดพระธาตุศรีจอมทองจะสะดวกกว่า ในอัตราค่าเหมารถคันละ 1,200 บาท หรือคิดต่อคนคนละ 100 บาท หากเป็นรถตู้เหมาคันละ 1,400 บาท หรือคนละ 120 รถคันหนึ่งนั่งได้ไม่เกิน 12 คน เด็กอายุต่ำกว่า 10 ขวบ ไม่คิดค่ารถ ค่าเหมารถนี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมของอุทยานฯ อีกคนละ 20 บาท    

 สำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบกับการผจญภัย นั่งรถไฟมาที่สถานีรถไฟ หรือรถ บขส. มาลงที่สถานีขนส่งอาเขต ให้ต่อรถสองแถวสีแดงหรือรถตุ๊กตุ๊ก มาลงที่ประตูเชียงใหม่ คนขับรถอาจเรียกค่าบริการแพง พยายามนั่งรถที่มีคำว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แล้วตกลงค่ารถก่อน บอกคนขับว่า ไปประตูเชียงใหม่คิดเท่าไหร่ ถ้าราคาแพงกว่า 20 บาท ก็ขอให้เรียกคันใหม่แทน แล้วไปต่อรถสองแถวคันสีเหลืองที่มีป้ายเขียนว่า เชียงใหม่ -จอมทอง ค่ารถ 20 บาท / คน หรือจะเหมารถจากที่นี่ไปอินทนนท์ก็ได้ ราคาไม่ควรเกิน 1,800 บาท / คัน (หากเป็นช่วงปีใหม่ราคาค่ารถจะปรับตัวสูงขึ้น) รถเหลืองนี้จะจอดแวะรับผู้โดยสารตลอดเส้นทาง ใช้เวลาถึงหน้าวัดพระธาตุศรีจอมทอง ประมาณเกือบ 2 ชั่วโมง 

ฝั่งด้านหลังของประดูเชียงใหม่ห่างออกไปประมาณ 30 เมตร จะเป็นท่ารถเมล์เล็กสีฟ้าที่มีป้ายเขียนว่า เชียงใหม่ -ฮอด - ดอยเต่า รถคันนี้จะผ่านหน้าวัดพระธาตุศรีจอมทองเช่นกัน คิดค่ารถ 32บาท / คน

ใช้เวลาประมาณ 80 นาที รถมีตั้งแต่เวลา 05.00 น. - 18.00 น. รถออกห่างกันคันละประมาณ 15 -20 นาที
เมื่อถึงหน้าวัดพระธาตุศรีจอมทอง ให้ต่อรถจอมทอง -อินทนนท์ ไปลงที่ทำการอุทยานฯ ค่ารถคนละประมาณ 30 บาท
ดังนั้น หากคุณนั่งรถมากันเองเพื่อมาพักที่บ้านพักของอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จะเสียเงินค่ารถจากประตูเชียงใหม่ถึงที่ทำการอุทยานฯ ประมาณไม่เกิน 100 บาท/คน ถ้าหากมาในช่วงเทศกาล หรือฤดูกาลท่องเที่ยว ค่ารถอาจมีการปรับตัวขึ้นอีกเล็กน้อย

ส่วนรถบัสขนาดใหญ่ ไม่สามารถขับขึ้นไปบนยอดดอยได้ สามารถจอดรถได้ที่วัดน้ำตกแม่กลาง ซึ่งตั้งอยู่ทางซ้ายมือก่อนถึงด่านที่หนึ่งประมาณ 50 เมตร ในช่วงเทศกาลคิดอัตราค่าจอดคันละ 50 บาท

สำหรับผู้ที่ต้องการใช้บริการรถสองแถว(คันสีเหลืองและสีแดง) ก็สามารถใช้บริการได้ที่หน้าวัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร ในตัวอำเภอจอมทอง หรือที่หน้าด่านเก็บค่าธรรมเนียมที่ 1 ก็ได้

แผนที่การเดินทาง

            อุทยานแห่งชาติอินทนนท์อยู่ในเขตอำเภอจอมทอง สันป่าตอง และแม่แจ่ม มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 530 ตารางกิโลเมตร ระยะทางจากเชียงใหม่ถึงดอยอินทนนท์ ประมาณ 105 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1.5 - 2 ชั่วโมง

จากตัวเมืองเชียงใหม่ สามารถ เดินทางไปยังกิ่วแม่ปานอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ได้ 3 เส้นทางคือ

เส้นทางที่ 1 จากจังหวัดเชียงใหม่เดินทางโดยใช้เส้นทางถนนสายเชียงใหม่ -ฮอด  (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108) ผ่านอำเภอ หางดงและอำเภอสันป่าตอง ไปยังอำเภอจอมทอง ก่อนถึงอำเภอจอมทองประมาณ 2 กิโลเมตร เลี้ยวขวาตามถนนสายจอมทอง- อินทนนท์ (ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1009) จะเริ่มเข้าเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ที่กิโลเมตรที่ 8 (น้ำตกแม่กลาง) และ ตัดขึ้นสู่ยอดดอยอินทนนท์เป็นระยะทางทั้งหมด 49.8 กม

เส้นทางที่ 2จากจังหวัดเชียงใหม่เดินทางตามเส้นทางถนนสานเชียงใหม่-ฮอด (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108) ผ่านอำเภอหางดง อำเภอสันป่าตอง อำเภอจอมทองและอำเภอฮอด จากอำเภอฮอดเดินทางต่อโดยใช้เส้นทางสายฮอด-แม่สะเรียง ฮอด (ทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 108) ผ่านอุทยานแห่งชาติออบหลวง แล้วเลี้ยวขวาต่อไปยังอำเภอแม่แจ่มโดยเส้นทางสาย ออบหลวง-แม่แจ่ม (ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1088) จากอำเภอแม่แจ่มใช้เส้นทางสายแม่แจ่ม-ดอยอินทนนท์ (ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1192) ขึ้นสู่ยอดดอยอินทนนท์ ที่ถนนสายจอมทอง-ดอยอินทนนท์ (ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1009 กิโลเมตรที่ 38-39)

เส้นทางที่ 3ซึ่งเป็นเส้นทางสู่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ที่ค่อนข้างจะลำบาก โดยทางจากจังหวัดเชียงใหม่ตามเส้นทางถนนสาย เชียงใหม่-ฮอด (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108) ผ่านอำเภอหางดง และอำเภอสันป่าตอง จากอำเภอสันป่าตอง เลี้ยวขวา ตามถนน สายสันป่าตอง - บ้านกาด-แม่วิน (ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1013) แล้วต่อด้วยเส้นทาง ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1284 หรือ เส้นทาง ร.พ.ช. ผ่านบ้านขุนวาง และขึ้นสู่ถนนสายจอมทอง-ดอยอินทนนท์ (ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1009) ที่กิโลเมตรที่ 31 ใกล้ที่ทำการอุทยานแห่งชาติ

 

พิกัด GPS

 • พิกัด เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน-ดอยอินทนนท์: 18.579830, 98.483248
 • พิกัดGPSสำหรับเครื่องนำทาง: 18 34.790  , 98 28.995

ติดต่อสอบถาม

 • อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ตู้ ป.ณ.2 ม.7 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160  
  โทรศัพท์ 0 5328 6730, 0 5328 6728   โทรสาร 0 5328 6728   อีเมล์ inthanon_np@hotmail.com
 • ส่วนอุทยานแห่งขาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
  โทรศัพท์ 0-5381-8348 หรือ http://www.dnp.go.th

 ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว

            การใช้เส้นทางฯ กิ่วแม่ปาน ต้องได้รับอนุญาตจากอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ในช่วงเดือน มิถุนายน-ตุลาคม ของทุกปี เส้นทางจะปิดเพื่อปรับปรุงให้ป่าฟื้นตัวจากการรบกวนของมนุษย์ ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวคือ เดือนธันวาคม-มกราคม

 

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • ลานจอดรถเป็นบล็อคตัวหนอน จำนวน 2 แห่ง สามารถจอดรถยนต์ส่วนบุคคลได้ประมาณ 50 คัน
 • มีร้านอาหารบริการ กาแฟ อาหารว่าง และมีร้านขายของที่ระลึก
 • มีห้องน้ำแยกชายหญิงสภาพมีความสะอาดดี

 

ที่พัก

 • -ที่พักของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชติดต่อได้ที่ ติดต่อศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ 053-286-729 และ 053-286-730
 • -บ้านอิงดอยมีอยู่หน้าบ้าน 3 หลัง  ราคา : วันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนขัตฤกษ์ หลังละ 2,200 บาทวันธรรมดา ราคาหลังละ 1,800 บาท

ขั้นตอนการจองที่พัก

1. ส่งชื่อผู้จอง เบอร์ติดต่อ บ้านที่ต้องการ และวันที่เข้าพัก มาที่ thana_doiin@hotmail.com

2. จะทำการตรวจสอบบ้าน ถ้าบ้านว่างจะทำการจองไว้ให้และตอบ e-mail กลับ พร้อมแจ้งบัญชีที่ต้องโอนเงินเพื่อยืนยันการจอง

 การโอนเงิน: เลขที่บัญชี 5260432290

ชื่อบัญชี นายธนา ศิริสัมพันธ์ธนาคารกรุงไทย สาขาจอมทอง ออมทรัพย์

                                                         

ร้านอาหาร

 • ร้านอาหารร้านอาหารสวัสดิการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ Contact : 087-184-7762คุณพิสมัย

เอกสารอ้างอิง

 • หนังสือ ดอยอินทนนท์ ดอยสุเทพ ต้นสายธารหิมพานต์เมืองไทย   โดย:การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • หนังสือ ที่นี่ประเทศไทย (ท่องเที่ยวภาคเหนือ)โดย :สุทธิชัย ปทุมลองทอง
 • http://www.folktravel.com
 • http://www.doiinthanon.com/blog/?id=inthanon68
 • http://www.paiduaykan.com
 • http://th.wikipedia.org/wiki/อำเภอจอมทอง