สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล

ที่อยู่: 207 หมู่ 7 ถนนเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด ตำบลเชียงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220

โทรศัพท์: (66) 5386 8891 โทรสาร: (66) 5386 8894


ที่มาของสวนทวีชล สวนทวีชล ตั้งอยู่บนถนนสายเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด หลักกิโลเมตรที่ 10-11 มีเนื้อที่ 286-300 ไร่ เปิดบริการมาตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธุ์ พ.ศ. 2548 โดยคุณทวีศักดิ์ – คุณชลางค์ เสสะเวช เดิมทีสวนฯ ทวีชลของเราเป็นสวนลำใย และผลไม้อื่นๆ เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษาสำหรับการเลี้ยงวัวนม ที่นากลายเป็นทุ่งหญ้าที่เป็นหญ้าพันธุ์ตระกูลถั่วฮามาต้า ที่ใช้สำหรับเลี้ยงวัวนมโดยเฉพาะ มูลสัตว์นำมาทำไบโอแก๊ส และปุ๋ย ต่อมาได้ถูกเปลี่ยนแปลงให้เป็นสวนฯ สวยงามเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อการ เรียนรู้ เพื่อการศึกษา โดยรวบรวมพันธุ์ไม้หายากมารวมไว้ที่นี่ เพื่อความเพลิดเพลิน เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนฯ ทวีชลถูกจัดทำขึ้นโดยมีจุดประสงค์ให้เป็นที่รวบรวมพันธุ์ไม้นานาชนิดเพื่อการศึกษา พันธุ์ไม้ภายในสวนฯ ถูกแบ่งกลุ่มพันธุ์ไม้ดังนี้

 • พันธุ์ปาล์ม พันธุ์ปรง
 • พันธุ์ไม้ทนแล้ง เช่น กระบองเพ็ด ไม้อวบน้ำต่างๆ
 • พันธุ์ไม้ดอก เช่น กุหลาบ กล้วยไม้ ชวนชม เฟื่องฟ้า โป๊ยเซียน หน้าวัว เฮลิโคเนีย ดาหลา ขิงแดง
 • พันธุ์สับปะรดสี
 • ไม้ใบชนิดต่างๆ เช่น อโกลนีม่า ฟิโลเดนดรอน โกสน เฟิร์นชนิดต่างๆ
 • ไม้ดอกตามฤดูกาล จัดทำในรูปแปลง เพื่อนำไปประดับสถานที่ต่างๆ

พันธุ์ไม้ทุกชนิด มีการขยายพันธุ์ไว้ทดแทนที่เสียหาย และจัดจำหน่าย ทั้งนี้ได้พยายามติดป้ายชื่อพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆ ให้ผู้พบเห็นได้ศึกษา ส่วนใหญ่แล้วการเกษตรที่สวนฯ จะเน้นหนักการใช้ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยหมัก ใบไม้ใบหญ้าที่ร่วง จะถูกเก็บเพื่อนำมาหมักทำปุ๋ย สำหรับกิ่งก้านใบปาล์มเรามีเครื่องมือเพื่อหั่นย่อยให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย แล้วนำมาหมักด้วยวิธีเติมอากาศทำให้ย่อยสลายเร็วขึ้น กิ่งก้านต้นไม้ที่ถูกตัดแต่งใบจะถูกนำมาเผาในรูปแบบของการได้ผลิตผลเพื่อนำมาเผาเป็นถ่านต่อไป เป็นการลดการเผาในที่โล่งแจ้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยทำเป็นเตาเผาถ่าน ทำน้ำส้มควันไม้ ในช่วงจังหวะเวลาที่อำนวยให้ โดยไม่ให้เกิดความเดือดร้อนต่อชุมชน

ในแง่ของวิถีชีวิต และการช่วยเหลือชุมชน สวนฯ ทวีชล และ Horizon Village & Resort สร้างงานให้กับชาวบ้านซึ่งอาศัยอยู่ในเขตอำเภอดอยสะเก็ด อำเภอสันกำแพง อำเภอสันทราย

นอกจากนี้ยังจัดให้มีกิจกรรมหลักสูตรพัฒนาจิต เพื่อให้เกิดปัญญาและสันติสุข เป็นการนำปัญญาและสันติสุขมาสู่ตนเองและสังคมประเทศชาติ โดยจัดปีละ 4 ครั้ง สำหรับบุคคลทั่วไปและเยาวชน

สิ่งที่น่าสนใจ ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่

 1. ศูนย์รวมพันธุ์ไม้ เป็นส่วนที่จัดแสดงพันธ์ไม้ประเภทต่างๆ เช่น ปาล์ม กว่า 58 ชนิด พืชจากป่าเมืองร้อน กระบองเพชร บอนสี สวนต้นไม้ประจำจังหวัด
 2. สวนไม้ดัด ซึ่งดัดเป็นรูปสัตว์ต่างๆ เช่น ยีราฟ, คิงคองสูง 6 เมตร และพญานาคยาว 130 เมตร ไม้ดัด 12 ราศรี พร้อมคำพยากรณ์
 3. สวนสัตว์ สัตว์ที่นำมาแสดงได้แก่ อูฐ กวาง นกกระจอกเทศ คาศวารี่ เป็นต้น
 4. พิพิธภัณฑ์ ประกอบด้วยห้องหลักๆ 4 ห้อง คือ ห้องประดิษฐานพระแก้วขาวจำลอง ห้องเจ้าดารารัศมี
 5. ห้องชายหาญ ซึ่งแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆของชาวล้านนาในอดีต ห้องธารสินแสดงเครื่องรางของขลังของเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียง

 

เปิดบริการทุกวัน เวลา     08.30 – 17.30 น.

 

ค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล 

 ผู้ใหญ่ 

 80.- บาท/ ท่าน

 เด็ก*

 40.- บาท/ ท่าน

 ระดับอนุบาล –ระดับประถม 1*

 20.- บาท/ ท่าน

 ระดับประถม 2- ประถม 6 

 30.- บาท/ท่าน

 มัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 และปวช. 

 40.-  บาท/ท่าน

 ระดับ ปวส.- อุดมศึกษา 

 50.- บาท/ท่าน

 นักเรียนโรงเรียนนานาชาติ และครู

 60.- บาท/ท่าน

 บุคคลทั่วไป/ผู้สูงอายุที่มาเป็นหมู่คณะ
 ตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป

 70.- บาท/ท่าน

 ถ่ายรูป คู่บ่าวสาว (เตรียมช่างภาพมาเอง) 
 จำนวนไม่เกิน 4 ท่านพร้อมอุปกรณ์ 
 เช่ารถกอล์ฟท์ (มีคนขับให้) 3 ชั่วโมง
 (ไม่รวมจักรยาน)

 1,200.00 บาท

 

* ความสูงไม่เกิน  135 เซนติเมตร

ทุกวัน ยกเว้นวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์  

 

วิธีการเดินทาง

·        รถยนต์ส่วนตัว

·        รถประจำทางสายเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด

·        รถประจำทางสายเชียงใหม่-สันกำแพง(สายเก่า)

·        รถประจำทางสายเชียงใหม่-เวียงป่าเป้า

·        รถประจำทางสายเชียงใหม่-เขื่อนแม่กวง

ระยะทางและเวลาที่ใช้ในการเดินทางโดยประมาณ

·        ห่างจากตัวเมืองดอยสะเก็ดประมาณ 4 กิโลเมตร

·        ระยะเวลาการเดินทางประมาณ  5นาที

 

พิกัดตำแหน่งของสถานที่ท่องเที่ยว ทางGPS

·        n18.852409,e99.086428

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสอบถามข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยว

·        053-868891-3, 053-292381-3

·        เว็บไซต์ www.tweecholbotanicgarden.com

ช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับนักท่องเที่ยว หรือเวลาเปิด-ปิด

·        เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00-16.30 น.

สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ

·        บริการพาทัวร์สวนโดยรถแทรม, รถจักรยาน เรือ ให้เช่าเพื่อชมสถานที่

·        บริการแคมปิ้งสำหรับกลุ่มนักเรียน

·        โรงแรมที่พักสำหรับนักท่องเที่ยว

 

สถานที่พักใกล้เคียง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

 1. Horizon Village & Resort หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ053-495667

ร้านอาหารใกล้เคียง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

 1. บ้านต้นปาล์ม หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 053-291401
 2. ก๋วยเตี๋ยวเป็ดดอยสะเก็ด หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 053-498080
 3. ราตรี เกาเหลาเลือดหมู ดอยสะเก็ด หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 089-5557617