สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล

ที่อยู่: 207 หมู่ 7 ถนนเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด ตำบลเชียงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220

โทรศัพท์: (66) 5386 8891 โทรสาร: (66) 5386 8894


ที่มาของสวนทวีชล
สวนทวีชล ตั้งอยู่บนถนนสายเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด หลักกิโลเมตรที่ 10-11 มีเนื้อที่ 286-300 ไร่ เปิดบริการมาตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธุ์ พ.ศ. 2548 โดยคุณทวีศักดิ์ ? คุณชลางค์ เสสะเวช เดิมทีสวนฯ ทวีชลของเราเป็นสวนลำใย และผลไม้อื่นๆ เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษาสำหรับการเลี้ยงวัวนม ที่นากลายเป็นทุ่งหญ้าที่เป็นหญ้าพันธุ์ตระกูลถั่วฮามาต้า ที่ใช้สำหรับเลี้ยงวัวนมโดยเฉพาะ มูลสัตว์นำมาทำไบโอแก๊ส และปุ๋ย ต่อมาได้ถูกเปลี่ยนแปลงให้เป็นสวนฯ สวยงามเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อการ เรียนรู้ เพื่อการศึกษา โดยรวบรวมพันธุ์ไม้หายากมารวมไว้ที่นี่ เพื่อความเพลิดเพลิน เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ


สวนฯ ทวีชลถูกจัดทำขึ้นโดยมีจุดประสงค์ให้เป็นที่รวบรวมพันธุ์ไม้นานาชนิดเพื่อการศึกษา พันธุ์ไม้ภายในสวนฯ ถูกแบ่งกลุ่มพันธุ์ไม้ดังนี้
 • พันธุ์ปาล์ม พันธุ์ปรง


 • พันธุ์ไม้ทนแล้ง เช่น กระบองเพ็ด ไม้อวบน้ำต่างๆ


 • พันธุ์ไม้ดอก เช่น กุหลาบ กล้วยไม้ ชวนชม เฟื่องฟ้า โป๊ยเซียน หน้าวัว เฮลิโคเนีย ดาหลา ขิงแดง


 • พันธุ์สับปะรดสี


 • ไม้ใบชนิดต่างๆ เช่น อโกลนีม่า ฟิโลเดนดรอน โกสน เฟิร์นชนิดต่างๆ


 • ไม้ดอกตามฤดูกาล จัดทำในรูปแปลง เพื่อนำไปประดับสถานที่ต่างๆพันธุ์ไม้ทุกชนิด มีการขยายพันธุ์ไว้ทดแทนที่เสียหาย และจัดจำหน่าย ทั้งนี้ได้พยายามติดป้ายชื่อพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆ ให้ผู้พบเห็นได้ศึกษา ส่วนใหญ่แล้วการเกษตรที่สวนฯ จะเน้นหนักการใช้ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยหมัก ใบไม้ใบหญ้าที่ร่วง จะถูกเก็บเพื่อนำมาหมักทำปุ๋ย สำหรับกิ่งก้านใบปาล์มเรามีเครื่องมือเพื่อหั่นย่อยให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย แล้วนำมาหมักด้วยวิธีเติมอากาศทำให้ย่อยสลายเร็วขึ้น กิ่งก้านต้นไม้ที่ถูกตัดแต่งใบจะถูกนำมาเผาในรูปแบบของการได้ผลิตผลเพื่อนำมาเผาเป็นถ่านต่อไป เป็นการลดการเผาในที่โล่งแจ้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยทำเป็นเตาเผาถ่าน ทำน้ำส้มควันไม้ ในช่วงจังหวะเวลาที่อำนวยให้ โดยไม่ให้เกิดความเดือดร้อนต่อชุมชนในแง่ของวิถีชีวิต และการช่วยเหลือชุมชน สวนฯ ทวีชล และ Horizon Village & Resort สร้างงานให้กับชาวบ้านซึ่งอาศัยอยู่ในเขตอำเภอดอยสะเก็ด อำเภอสันกำแพง อำเภอสันทรายนอกจากนี้ยังจัดให้มีกิจกรรมหลักสูตรพัฒนาจิต เพื่อให้เกิดปัญญาและสันติสุข เป็นการนำปัญญาและสันติสุขมาสู่ตนเองและสังคมประเทศชาติ โดยจัดปีละ 4 ครั้ง สำหรับบุคคลทั่วไปและเยาวชนสิ่งที่น่าสนใจ ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่
 1. ศูนย์รวมพันธุ์ไม้ เป็นส่วนที่จัดแสดงพันธ์ไม้ประเภทต่างๆ เช่น ปาล์ม กว่า 58 ชนิด พืชจากป่าเมืองร้อน กระบองเพชร บอนสี สวนต้นไม้ประจำจังหวัด


 2. สวนไม้ดัด ซึ่งดัดเป็นรูปสัตว์ต่างๆ เช่น ยีราฟ, คิงคองสูง 6 เมตร และพญานาคยาว 130 เมตร ไม้ดัด 12 ราศรี พร้อมคำพยากรณ์


 3. สวนสัตว์ สัตว์ที่นำมาแสดงได้แก่ อูฐ กวาง นกกระจอกเทศ คาศวารี่ เป็นต้น


 4. พิพิธภัณฑ์ ประกอบด้วยห้องหลักๆ 4 ห้อง คือ ห้องประดิษฐานพระแก้วขาวจำลอง ห้องเจ้าดารารัศมี


 5. ห้องชายหาญ ซึ่งแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆของชาวล้านนาในอดีต ห้องธารสินแสดงเครื่องรางของขลังของเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียง

เปิดบริการทุกวัน เวลา� ���08.30 – 17.30 น.

ค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล�ผู้ใหญ่�
�80.-�บาท/ ท่าน
�เด็ก*
�40.-�บาท/ ท่าน
�ระดับอนุบาล –ระดับประถม 1*
�20.- บาท/ ท่าน
�ระดับประถม 2- ประถม 6�
�30.- บาท/ท่าน
�มัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 และปวช.�
�40.-� บาท/ท่าน
�ระดับ ปวส.- อุดมศึกษา�
�50.- บาท/ท่าน
�นักเรียนโรงเรียนนานาชาติ และครู
�60.- บาท/ท่าน
�บุคคลทั่วไป/ผู้สูงอายุที่มาเป็นหมู่คณะ

�ตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป
�70.- บาท/ท่าน
�ถ่ายรูป คู่บ่าวสาว (เตรียมช่างภาพมาเอง)�

�จำนวนไม่เกิน 4 ท่านพร้อมอุปกรณ์�

�เช่ารถกอล์ฟท์ (มีคนขับให้) 3 ชั่วโมง

�(ไม่รวมจักรยาน)
�1,200.00 บาท

* ความสูงไม่เกิน� 135 เซนติเมตร
ทุกวัน ยกเว้นวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์�วิธีการเดินทาง·������� รถยนต์ส่วนตัว·������� รถประจำทางสายเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด·������� รถประจำทางสายเชียงใหม่-สันกำแพง(สายเก่า)·������� รถประจำทางสายเชียงใหม่-เวียงป่าเป้า·������� รถประจำทางสายเชียงใหม่-เขื่อนแม่กวงระยะทางและเวลาที่ใช้ในการเดินทางโดยประมาณ·������� ห่างจากตัวเมืองดอยสะเก็ดประมาณ 4 กิโลเมตร·������� ระยะเวลาการเดินทางประมาณ �5นาที

พิกัดตำแหน่งของสถานที่ท่องเที่ยว ทางGPS·������� n18.852409,e99.086428หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสอบถามข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยว·������� 053-868891-3, 053-292381-3·������� เว็บไซต์ www.tweecholbotanicgarden.comช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับนักท่องเที่ยว หรือเวลาเปิด-ปิด·������� เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00-16.30 น.สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ·������� บริการพาทัวร์สวนโดยรถแทรม, รถจักรยาน เรือ ให้เช่าเพื่อชมสถานที่·������� บริการแคมปิ้งสำหรับกลุ่มนักเรียน·������� โรงแรมที่พักสำหรับนักท่องเที่ยว

สถานที่พักใกล้เคียง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
 1. Horizon Village & Resort หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ053-495667ร้านอาหารใกล้เคียง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
 1. บ้านต้นปาล์ม หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 053-291401


 2. ก๋วยเตี๋ยวเป็ดดอยสะเก็ด หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 053-498080


 3. ราตรี เกาเหลาเลือดหมู ดอยสะเก็ด หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 089-5557617