ช้างไถนา

อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ราว 190 กม. โดยจากตังเมืองเชียงใหม่ไปตามถนนสาย 108 ผ่าน อ.จอมทอง อ.ฮอด แล้วแยกขวาไปตามถนนสาย 108 ระยะทาง 34 กม. จะเจอทางแยก เลี้ยวซ้ายเข้า อ.อมก๋อย ระยะทาง 50 กม. จากนั้นเลี้ยวขวาไปอีก 8 กม. ก็จะถึงยังนิคมฯอมก๋อย

0-5346-7060


แม้ว่าคนเมืองส่วนใหญ่ตกอยู่ในวังวนของ เศรษฐกิจตาโต ซึ่งให้ความสำคัญกับเงินมากกว่าความผาสุข ทว่าวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงที่นิคมเศรษฐกิจพอเพียงอมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ยังคงยึดรูปแบบที่เรียบง่าย ไม่ฟุ้งเฟ้อ เน้นอาชีพเกษตรกรรม การทำเกษตรของชาวกะเหรี่ยงยังคงพึ่งธรรมชาติ แรงงานคน และสัตว์ โดยเฉพาะการฝึก ช้าง สำหรับไถนา ถือว่ามีแห่งเดียวในประเทศไทย ชาวกะเหรี่ยงจำนวน 5 หมู่บ้านใน ต.อมก๋อย ส่วนใหญ่มีที่ทำกินอยู่บนเขา หรือไม่ก็บริเวณเชิงเขา ซึ่งสภาพดินค่อนข้างแข็ง หากเราไถนาโดยใช้แรงควายจะทำงานได้น้อย แต่ถ้าใช้รถไถนาเดินตาม พวกเราก็ไม่มีทุน อีกทั้งรถไถนาไม่เหมาะกับการใช้งานบนพื้นที่ลาดเอียง เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูง ไม่มีสัตว์เลี้ยง หรือพาหนะชนิดใดที่ชาวกะเหรี่ยงอมก๋อยเห็นว่าเหมาะสมเท่ากับการใช้แรงงานจากช้าง

 

วิธีการเดินทาง

               ใช้รถยนต์ขับเคลื่อน4ล้อเท่านั้น เพราะการเดินทางเส้นทางขรุขระ รถประจำทางสุดสายที่อำเภอ อมก๋อย จากนั้นต้องหารถไปที่ ตำบลบ้านนาเกวียน โดยเช่ารถหรืออาศัยชาวบ้าน

ระยะทางและเวลาที่ใช้

            บ้านนาเกียน  ห่างจากอำเภออมก๋อยเพียง 39 กม.ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 30-45นาที

 

พิกัดทาง gps

            UTMX 410543 Y 1968653.

เบอร์ติดต่อ

            บ้านนาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่โทร.0-5346-7060

ช่วงที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว/เวลาเปิดปิด

            ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

ค่าเข้าชม/ค่าธรรมเนียม

            ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพราะเป็นการจัดงานที่สนับสนุน การท่องเที่ยวที่ยกเอาแบบอย่างมาจากวิถีชาวบ้านที่ บ้านนาเกียน อ.อมก๋อย เพื่อให้นักท่องเที่ยวเยี่ยมชมชีวิตความเป็นมาของชาวบ้านในอดีต

สิ่งอำนวยความสะดวก

            ห้องน้ำ,ที่พัก ,ร้านอาหาร

สถานที่พักใกล้เคียง

            พักในนิคมเศรษฐกิจพอเพียงอมก๋อย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเชียงใหม่

 0-5327-4606,0-5328-3661

ร้านอาหารใกล้เคียง

            นิคมเศรษฐกิจพอเพียง สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเชียงใหม่

 0-5327-4606,0-5328-3661

วิธีการเดินทาง

               ใช้รถยนต์ขับเคลื่อน4ล้อเท่านั้น เพราะการเดินทางเส้นทางขรุขระ รถประจำทางสุดสายที่อำเภอ อมก๋อย จากนั้นต้องหารถไปที่ ตำบลบ้านนาเกวียน โดยเช่ารถหรืออาศัยชาวบ้าน

ระยะทางและเวลาที่ใช้             บ้านนาเกียน  ห่างจากอำเภออมก๋อยเพียง 39 กม.ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 30-45นาที

 

พิกัดทาง gps             UTMX 410543 Y 1968653.

 

ช่วงที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว/เวลาเปิดปิด     ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

ค่าเข้าชม/ค่าธรรมเนียม

            ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพราะเป็นการจัดงานที่สนับสนุน การท่องเที่ยวที่ยกเอาแบบอย่างมาจากวิถีชาวบ้านที่ บ้านนาเกียน อ.อมก๋อย เพื่อให้นักท่องเที่ยวเยี่ยมชมชีวิตความเป็นมาของชาวบ้านในอดีต

สิ่งอำนวยความสะดวก               ห้องน้ำ,ที่พัก ,ร้านอาหาร

สถานที่พักใกล้เคียง

            พักในนิคมเศรษฐกิจพอเพียงอมก๋อย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเชียงใหม่

 0-5327-4606,0-5328-3661

ร้านอาหารใกล้เคียง

            นิคมเศรษฐกิจพอเพียง สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเชียงใหม่

 0-5327-4606,0-5328-3661

วิธีการเดินทาง

               ใช้รถยนต์ขับเคลื่อน4ล้อเท่านั้น เพราะการเดินทางเส้นทางขรุขระ รถประจำทางสุดสายที่อำเภอ อมก๋อย จากนั้นต้องหารถไปที่ ตำบลบ้านนาเกวียน โดยเช่ารถหรืออาศัยชาวบ้าน

ระยะทางและเวลาที่ใช้             บ้านนาเกียน  ห่างจากอำเภออมก๋อยเพียง 39 กม.ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 30-45นาที

 

พิกัดทาง gps             UTMX 410543 Y 1968653.

 

ช่วงที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว/เวลาเปิดปิด     ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

ค่าเข้าชม/ค่าธรรมเนียม

            ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพราะเป็นการจัดงานที่สนับสนุน การท่องเที่ยวที่ยกเอาแบบอย่างมาจากวิถีชาวบ้านที่ บ้านนาเกียน อ.อมก๋อย เพื่อให้นักท่องเที่ยวเยี่ยมชมชีวิตความเป็นมาของชาวบ้านในอดีต

สิ่งอำนวยความสะดวก               ห้องน้ำ,ที่พัก ,ร้านอาหาร

สถานที่พักใกล้เคียง

            พักในนิคมเศรษฐกิจพอเพียงอมก๋อย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเชียงใหม่

 0-5327-4606,0-5328-3661

ร้านอาหารใกล้เคียง

            นิคมเศรษฐกิจพอเพียง สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเชียงใหม่

 0-5327-4606,0-5328-3661