โกคาร์ท

เลขที่ 254 หมู่ 8 อ. หางดง อ.เมือง จ..เชียงใหม่

0 5343 0059, 0 5343 1354


และท้าทายไปกับการประลองความเร็วบนสนามแข่งรถโก