สวนดอยแก้ว

ออกจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 20 กม.ผ่านอำเภอแม่ริม จะเจอป้ายด้านซ้ายมือให้เลี้ยวไปอำเภอสะเมิง ต้องขับรถไปที่อำเภอสะเมิง ประมาณ 70 กม. ผ่านอุทยานแห่งชาติขุนขาน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงกว่าๆ

084 – 8039905


สวนดอยแก้ว เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรโดยปราชญ์ชาวบ้าน นายวิทยา นาระต๊ะ เกษตรกรผู้ปลูกสวนสตรอเบอรี่บนเนื้อที่ยี่สิบกว่าไร่ เป็นสวนที่ปลูกสตรอเบอรี่ปลอดสารพิษ จนประสบความสำเร็จแล้วนำไปเผยแพร่ ถ่ายทอดแนวคิดการทำเกษตร ให้แก่ผู้อื่นจนเป็นที่ศึกษาดูงานของเกษตรและประชาชนทั่วไป ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด สวนดอยแก้ว เป็นสวนเปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าเก็บเองได้ สตรอเบอรี่ของสวนดอยแก้ว มีหลากหลายสายพันธุ์ให้นักท่องเที่ยวเลือกซื้อได้แก่ พันธุ์พระราชทาน 60 72 80 ที่มีรสชาติหอมหวานกว่าพันธุ์ 329 ที่ขายในท่องตลาดทั่วไปให้เลือกเก็บได้ตามความชอบ ซึ่งตอนนี้ มีองุ่นไร้เมล็ด ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสตอรเบอรี่ มากมาย อาทิ เช่น ไวน์, แยมเนื้อสตอเบอรี่, สตอเบอรรี่อบแห้ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิ่งอำนวยความสะดวก

บ้านพัก 3 หลัง หลังละ 1,500 บาท/คืน  เต็นท์ หลังละ 100 บาท/คืน  มีอาหาร ผลิตภัณฑ์สตรอเบอรี่แปรรูป
ช่วงระยะเวลาที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว

เริ่มปลูกตั้งแต่ต้นเดือน กันยายน ถึง ต้นเดือนตุลาคม เริ่มให้ผลผลิตในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือน มีนาคม ของทุกปี

 

อ้างอิง

 

แอ่วเชียงใหม่ ณ สวนดอยแก้ว(สวนสตรอเบอรี่)& งานราชพฤกษ์ 2552.  [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก : http: //www.bloggang.com/mainblog.php?id=seasonchangewithsmile&month=14-12-2009&group=17&gblog=10 ( วันที่สืบค้นข้อมูล : 21 ธันวาคม 2555).

 

สุทธิชัย  ปทุมล่องทอง

               ที่นี่ประเทศไทย :ท่องเที่ยวภาคเหนือ. –กรุงเทพฯ :สถาพรบุ๊คส์,2549. 400หน้า.

               1.ไทย (ภาคเหนือ). –ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว. I.ชื่อเรื่อง.915.93

กิตติพร  วีรสุธีกุล,พิณกนก  วีรสุธีกุล

               ภูมิศาสตร์ท่องเที่ยวภาคเหนือ. –กรุงเทพฯ : สำนักงานซอยกำนันแม้น, 2540.

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

               หนังสือนำเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ / ลำพูน / ลำปาง / แม่ฮ่องสอน. – กรุงเทพฯ : อมรินทร์บุ๊ค

               เซ็นเตอร์, 2545.