โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่

ตั้งอยู่ในพื้นที่ ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง

053-216203 , 087-979-0595


เป็นเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังครอบคลุมพื้นที่ 161,850 ไร่ เกิดขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถเสด็จฯทอดพระเนตรพื้นที่บริเวณดอยคำและทรงมีพระราชดำริให้จัดทำ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ โดยใช้หลักการ 3 อ.คือ อิ่ม อุ่น และอุดมการณ์ มีราษฎรที่เข้าร่วมโครงการทำหน้าที่เป็นยามรักษาชายแดน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ และศึกษารูปแบบหรือแนวทางให้คนอยู่กับป่าได้อย่างกลมกลืนโดยไม่ทำลายป่า กรมส่งเสริมการเกษตร ได้มอบหมายให้ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ รับสนองพระราชดำริดำเนินการส่งเสริมการปลูกผลไม้หลังบ้าน ส่งเสริมการปลูกไม้ผลที่สามารถเจริญเติบโตภายใต้ร่มเงาของป่าไม้ เช่น กาแฟ ชาเมี่ยง ส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อนำมาปรุงอาหารแบบเศรษฐกิจพอเพียง สาธิตการปลูกผักเพื่อเป็นอาหารชุมชน

 

วิธีการเดินทาง  :  รถยนต์  ,  เฮลิคอปเตอร์

ระยะทางเดินโดยประมาณ :จากจังหวัดเชียงใหม่ – บ้านกองลม 152 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยาง 

จากบ้านกองลม ถึงกอ.โครงการ 25 กม. เป็นถนนในภูมิประเทศ   

ในฤดูแล้ง ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที           ในฤดูฝน ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง

โดยเฮลิคอปเตอร์   ใช้เวลาประมาณ 40 นาที

วันและเวลาเปิดทำการ  : ทุกวันจันทร์ – วันอาทิตย์  เวลา 09.00 – 16.00 น.

พิกัด GPS  :   ไม่พบพิกัด

ค่าเข้าชม  :  ไม่เสียค่าเข้าชม

สถานที่พัก  :  สามารถนำเต็นท์ไปกางที่ลานกางเต็นท์ภายในโครงการได้ และมีบ้านพักรับรองนักท่องเที่ยวสามารถไปติดต่อเช่าห้องพักได้ที่เจ้าหน้าที่ภายในโครงการ

สิ่งอำนวยความสะดวก  :  ภายในโครงการมีวิทยากรให้ข้อมูล  มีห้องน้ำ  มีลานให้กางเต็นท์ และบ้านพัก

ร้านอาหาร  :  พื้นที่ที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่อยู่ในพื้นที่สูง หรือเรียกบ้าน ๆ ว่า อยู่บนดอย  จึงทำให้ร้านอาหารใกล้เคียงกับโครงการไม่มี  แต่มีร้านอาหารริมทาง

อ้างอิง  http://thai.tourismthailand.org