โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่

ตั้งอยู่ในพื้นที่ ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง

053-216203 , 087-979-0595


เป็นเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังครอบคลุมพื้นที่ 161,850 ไร่ เกิดขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถเสด็จฯทอดพระเนตรพื้นที่บริเวณดอยคำและทรงมีพระราชดำริให้จัดทำ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ โดยใช้หลักการ 3 อ.คือ อิ่ม อุ่น และอุดมการณ์ มีราษฎรที่เข้าร่วมโครงการทำหน้าที่เป็นยามรักษาชายแดน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ และศึกษารูปแบบหรือแนวทางให้คนอยู่กับป่าได้อย่างกลมกลืนโดยไม่ทำลายป่า กรมส่งเสริมการเกษตร ได้มอบหมายให้ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ รับสนองพระราชดำริดำเนินการส่งเสริมการปลูกผลไม้หลังบ้าน ส่งเสริมการปลูกไม้ผลที่สามารถเจริญเติบโตภายใต้ร่มเงาของป่าไม้ เช่น กาแฟ ชาเมี่ยง ส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อนำมาปรุงอาหารแบบเศรษฐกิจพอเพียง สาธิตการปลูกผักเพื่อเป็นอาหารชุมชน
วิธีการเดินทาง� :� รถยนต์� ,� เฮลิคอปเตอร์ระยะทางเดินโดยประมาณ :จากจังหวัดเชียงใหม่ – บ้านกองลม 152 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยาง�จากบ้านกองลม ถึงกอ.โครงการ 25 กม. เป็นถนนในภูมิประเทศ���ในฤดูแล้ง ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที� �������� ในฤดูฝน ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมงโดยเฮลิคอปเตอร์�� ใช้เวลาประมาณ 40 นาทีวันและเวลาเปิดทำการ� : ทุกวันจันทร์ – วันอาทิตย์� เวลา 09.00 – 16.00 น.พิกัด GPS� :�� ไม่พบพิกัดค่าเข้าชม� :� ไม่เสียค่าเข้าชมสถานที่พัก� :� สามารถนำเต็นท์ไปกางที่ลานกางเต็นท์ภายในโครงการได้ และมีบ้านพักรับรองนักท่องเที่ยวสามารถไปติดต่อเช่าห้องพักได้ที่เจ้าหน้าที่ภายในโครงการสิ่งอำนวยความสะดวก� :� ภายในโครงการมีวิทยากรให้ข้อมูล� มีห้องน้ำ� มีลานให้กางเต็นท์ และบ้านพักร้านอาหาร� :� พื้นที่ที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่อยู่ในพื้นที่สูง หรือเรียกบ้าน ๆ ว่า อยู่บนดอย� จึงทำให้ร้านอาหารใกล้เคียงกับโครงการไม่มี� แต่มีร้านอาหารริมทางอ้างอิงhttp://thai.tourismthailand.org