เสาอินทขิล หรือ เสาหลักเมือง

ที่อยู่ : เสาหลักเมือง หรือ เสาอินทขิล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โทร 0 5324 8604, 0 5324 8607


เป็นหลักเมืองเมื่อครั้งพญามังรายมหาราชสร้างเมืองเชียงใหม่เมื่อปี พ.ศ. 1839 ปัจจุบันเสาอินทขิลนี้ประดิษฐานอยู่ในวิหารจตุรมุขทรงไทยหลังเล็ก ๆ ภายในวัดเจดีย์หลวง หลักอินทขิลนี้สร้างด้วยไม้ซุงต้นใหญ่ฝังอยู่ใต้ดิน ทุกปีในวันแรม 12 ค่ำ เดือน 8 (เหนือ) หรือประมาณเดือนพฤษภาคม จะมีการจัดงานประเพณีบูชาเสาหลักเมืองขึ้นเป็นประจำทุกปี