หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่

ตั้งอยู่ ณ บริเวณที่อดีตเรียกว่า สะดือเมือง หรือกลางเวียง สถานที่ที่พระมหากษัตริย์ 3 พระองค์

โทร 0 5321 7793, 0 5321 9833


เป็นอาคารเก่าแก่ที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมงดงามสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2467 เคยใช้เป็นหอคำศาลาว่าการรัฐบาลมณฑลพายัพและศาลาว่าการจังหวัดเชียงใหม่ หอศิลป์แห่งนี้เคยได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2542 ประเภทที่ทำการสาธารณะจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์

ภายในหอศิลป์ได้จัดแบ่งพื้นที่อาคารด้านหน้าเป็นส่วนจัดแสดงนิทรรศการถาวร อาคารด้านหลังเป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม นิทรรศการหมุนเวียน ห้องจำหน่ายของที่ระลึก ห้องนิทรรศการล้านนา ห้องสารสนเทศ และห้องภัณฑารักษ์ เปิดทำการ วันอังคาร–วันอาทิตย์ เวลา 08.30–17.00 น. ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 0 5321 7793, 0 5321 9833โทรสาร0 5321 7793, 0 5321 9833 ค่าเข้าชม คนไทยผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท ชาวต่างชาติผู้ใหญ่ 90 บาท เด็ก 40 บาท