วัดร่ำเปิงตโปธาราม

ตั้งอยู่ที่ ต. สุเทพ อ. เมือง จ.เชียงใหม่

โทร. 0 5327 8620


สร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 1942 ในสมัยพระยอดเชียงราย วัดแห่งนี้ได้รับการปรับปรุงเรื่อยมา เมื่อครั้งเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 วัดแห่งนี้ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก ปัจจุบันวัดร่ำเปิงเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและวิปัสสนากรรมฐาน