แม่ปั้นดิน พ่อทำสวน

ตั้งอยู่ที่ ถ. แม่ริม–สันทราย อ. แม่ริม

โทร. 0 5329 8897, 08 1107 1131 โทรสาร 0 5329 0087


เป็นพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา แสดงงานเครื่องปั้นดินเผาแบบปั้นมือภายใต้ “หลองข้าว” และจัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ในการดำเนินชีวิตของชาวเหนือ อาทิ เครื่องใช้ในการทำนา จับสัตว์น้ำ เลี้ยงสัตว์ ทอผ้า ขันโตก ชมสาธิตการปั้นดินโดยคุณแม่ และชมการแต่งสวนสวยด้วยงานปั้นดินเผาจากฝีมือคุณพ่อ นอกจากนี้ยังมีบริการที่พักอีกด้วย