วัดพระพุทธบาทสี่รอย

ตั้งอยู่ ต. สะลวง อ. แม่ริม เลี้ยวซ้ายจากเส้นทาง 107 ที่ปากทางสะลวงไปตามถนนลาดยางที่แคบ ขรุขระและสูงชัน ประมาณ 32 กิโลเมตร

โทร 0 5324 8604, 0 5324 8607


วัดแห่งนี้ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ไม่ได้จำลองขึ้น ซ้อนกันอยู่ 4 รอย ได้แก่ พระพุทธบาทของพระพุทธเจ้ากกุสันธะ ยาว 12 ศอก (ยาว 6 เมตร)

พระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าโกนาคมนะ ยาว 9 ศอก พระพุทธเจ้ากัสสปะ ยาว 7 ศอก พระพุทธเจ้าโคตะมะ ยาว 4 ศอก ปัจจุบันได้สร้างพระวิหารครอบรอยพระพุทธบาทไว้ และเป็นรอยพระพุทธบาทที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย