บ้านท่าตอน

บ้านท่าตอน ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

โทร. 0 5345 9427 โทรสาร 0 5337 3224


ท่าตอนเป็นหมู่บ้านหนึ่งในเขต อ. แม่อาย เป็นที่ซึ่งแม่น้ำกกไหลผ่านลงไปถึงตัว อ. เมือง จังหวัดเชียงราย แม่น้ำกกนี้เป็นแม่น้ำสายสำคัญในการคมนาคมระหว่าง 2 จังหวัด มีเรือหางยาวบริการรับส่งผู้โดยสารจากท่าตอน

ล่องไปตามแม่น้ำกกจนถึงเชียงราย จะเห็นชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฟากฝั่งแม่น้ำกก ซึ่งเรือดังกล่าวออกจากท่าตอนเวลา 12.30 น. ไปถึงเชียงรายประมาณ 16.00 น. (ค่าโดยสารเรือหางยาวคนละ 350 บาท เหมา 2,200 บาท/ลำ)

ชมรมเรือบ้านท่าตอน
โทร. 0 5345 9427
โทรสาร 0 5337 3224