sumit hotel

198 ถนนราชภาคินัย ต.ศรีภูมิ อ.เมือง เชียงใหม่

053-214014,053-211033


5นาทีเดินจากโรงแรมไปถนนคนเดินท่าแพ โรงแรมติดกับกาดชาดเชียงใหม่ ถนนสายเดียวกับวัดเชียงมั่น ใกล้โรงเรียนยุพราช

มี wi-fi