โรงแรมเชียงใหม่การ์เดน

43 ถ.สุขเกษม 12 (ซอยโรงพยาบาลลานนา)ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

053-210240-3


Superior 590 รวมอาหารเช้า Standard 390 ไม่รวมอาหารเช้า