โรงแรมสวนดอกแก้ว

8/1 ซอย 1 ถ.สวนดอก ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053 808993-6


เป็นโรงแรมตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ อากาศดีเชิงดอยสุเทพ ใกล้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ใกล้วัดสวนดอกและศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว