กาแฟเวียงสรวย (Wieng Suai Coffee)

53 ม. 7 ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140

087-1757878 Fax: 053-968284


กาแฟเวียงสรวย Arabica 100% (Hard Strick Beans) เมล็ดกาแฟคุณภาพจากหมู่บ้านดอยช้าง จ.เชียงราย

Product List Price (Bath)